Albanien

Uppdaterad: 26 juli 2016

Officiellt namn:

Republika ë Shqipërisë/Republiken Albanien 

Huvudstad med antal invånare:

Tirana, 418 495 invånare (2011)

Antal invånare:

2 889 167 (2015)

Yta:

28 748 km²

Statsskick:

republik, enhetsstat

Statschef:

president Bujar Nishani

Folkgrupper:

stor majoritet (95-98 %) albaner, minoriteter av greker,
makedonier, romer, vlacher, serber, montenegriner

Språk:

albanska (officiellt språk, huvuddialekter toskiska och
gegiska), flera minoritetsspråk, varav grekiska är störst

Religion:

islam (huvudsakligen sunni), grekisk-ortodox
kristendom, katolsk kristendom

Viktigaste exportvaror:

kläder, skor, byggmaterial, metall, fossila bränslen,
elektricitet, livsmedel

Medlemskap i internationella organisationer:

EAPC, Europarådet, FN, IMF, NATO, OIC, OSSE, PFF,
WTO, BSEC

BNP per invånare:

4 564 US dollar (2014)

Biståndets andel av BNI: *

2,1 % (2014)

Världsbankens landkategori:

Övre medelinkomst

Förväntad livslängd:

78 (2014)

Spädbarnsdödlighet:

13 per tusen födslar (2015)

Läs- och skrivkunnighet:

95,9 % (2008)

Andel av befolkningen
med tillgång till rent vatten:

95,7 % (2012)

Andel hivsmittade (bland invånare i åldern 15-49 år):

uppgift saknas

Tillgång till telefon (mobiltelefonabonnemang per 100 invånare):

105 (2014)

Korruptionsranking:

88 av 167 (2015)

HDI-ranking:

85 av 188 (2015)

* Bruttonationalinkomsten (BNI) anger det totala värdet av varor och tjänster producerade inom ett land samt dess inkomster i form av till exempel räntor och lån från andra länder. Statistiken omfattar inte alla länder utan endast de som finns med i DACs lista över mottagarländer. Den täcker inte heller till exempel privat bistånd. The Development Assistance Committee, DAC är en del av OECD där 24 länder ingår, bland annat de nordiska länderna, Storbritannien, USA, Frankrike och Tyskland.

Uppgifterna har tagits fram i samarbete med Utrikespolitiska Institutet

 


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän