Maryna Kovalyova, preschool teacher and teaching methodology expert, is standing in front of the kindergarten 471 "Kashtan" in Kyiv, Ukraine

Maryna Kovalyova, förskolelärare och expert i undervisningsmetod, står framför förskola 471 “Kasthan” i Kiev, Ukraina.

Foto: Denis Prusakov

resultatexempel

Förskolan Kashtan fick ett ansiktslyft

Uppdaterad: 4 maj 2016

Maryna Kovalyova, förskolelärare och expert i undervisningsmetod, är alltid glad att träffa besökare på förskola 471, också känd som ”Kashtan”, i området Voskresenskiy i Kiev, Ukraina. ”Vi har ett riktigt palats här nu”, säger hon med ett leende.

Med sina starka färger och sitt moderna utseende står förskolebyggnaden ut från byggnaderna i de kringliggande kvarteren som är byggda i tidstypisk stil för 60-talets Sovjetunionen. Även förskolan byggdes under samma tid och såg fram till nyligen inte något annorlunda ut än byggnaderna i dess omgivning; en enkel tegelbyggnad i mängden med grått plåttak och fönsterramar i trä med gammal, sprucken färg.

Under 2015 renoverades förskolan grundligt vilket inte bara gav den gamla byggnaden ett nytt utseende utan även toppmoderna system för uppvärmning, belysning, elförbrukning och ventilation. Detta har möjliggjorts genom finansiering från fonden Eastern Europe Energy Efficiency and Environmental Partnership (E5P). Det Nordiska Miljöfinansieringsbolaget, NEFCO, har genomfört projektet tillsammans med den kommunala organisationen Kyiv ESCO.

“Det här projektet startade med att vi tog energiförbrukningsdata från alla förskolor och en del anläggningar som denna i Kiev och valde de som var påfallande ineffektiva. Det är så den här specifika förskolan kom att bli prioriterad för renovering”, säger Tayana Lytvyn från enheten för projektgenomförande på Kyiv ESCO.

Innan renoveringen behövde barnen på förskolan (i åldrarna 2 till 6 år) ta på sig flera extra lager med kläder för att hålla sig varma under kalla dagar. Låga temperaturer i lekrummen och sovrummen samt drag från öppna fönster var inte bra förutsättningar för att hålla barnen friska.

“Vi fick ha portabla element överallt i förskolan för att försöka hålla temperaturen på en behaglig nivå, men nu behöver vi dem inte längre”, säger Maryna Kovalyova.

Maryna började jobba som förskolelärare på Kashtan för 13 år sedan som nyutexaminerad från universitetet. Hon jobbar nu som expert på undervisningmetod samtidigt som hon har en del administrativa uppgifter.

”Jag loggar personligen all förbrukningsdata för uppvärmning, vatten och el varje morgon i övervakningssystemet vi använder”, säger hon.

Hon är nöjd över att energiförbrukningen, endast sett till uppvärmning, har minskat med minst 50 % jämfört med innan renoveringen. Det är nu enkelt att hålla temperaturen på en behaglig nivå i hela förskolan och dessutom med betydande minskningar av energiförbrukning.

“Det kommer särskilt väl till pass i musiksalen. Barnen har dans-, teater- och musikaktiviteter där. Innan renoveringen var vi tvungna att öppna fönstren helt och hållet efter lektionerna för att frisk luft skulle kunna komma in. Nu kan vi bara justera tillflödet från ventilationen istället och luften blir frisk med minimala värmeförluster”, säger Maryna.

Förskolepersonalen består av 40 personer och är nästan uteslutande kvinnor. De har alla bara goda saker att säga om projektet. Kökspersonalen är särskilt glada över de nya energieffektiva spisarna som värms upp på minuter istället för timmar, samt de moderna köksfläktarna som tar bort all lukt från matos.

“Vi är jättenöjda med det här projektet. Det är väldigt bekvämt och mysigt nu; vi har bra värme och luftflöde”, säger Alla Kornienko, förskolelärare.

Alla medger att de nya LED-lamporna som har installerats tog lite tid att vänja sig vid, men att lärarna och barnen nu inte kan föreställa sig hur de tidigare hade det med den gamla lysrörsbelysningen.

“Alla föräldrar blev förundrade när de såg förskolan med egna ögon för första gången efter att renoveringen var klar”, säger Maryna.

Hon förklarar att de innan renoveringen hade ett möte för alla föräldrarna där projektet presenterades av Kyiv ESCO-teamet. Många av familjerna bor också grannar med förskolan och kunde dagligen se hur renoveringen fortskred.

”Vi stängde förskolan tre månader av skolåret innan sommaren eftersom vi behövde sex månader för all ombyggnation och renovering. Vi fick skicka barnen till närliggande förskolor och våra lärare åkte också dit och jobbade för att underlätta för barnen under den här perioden. Några av oss som jobbar på förskolan hjälpte också till med renoveringen under slutskedet av projektet under sommaren för att kunna välkomna barnen tillbaka till en städad och fin förskola”, säger Maryna stolt.

Hon minns särskilt en femårig pojke som bor granne med förskolan. Nästan varje dag han gick förbi Kashtan på vägen hem från en annan förskola stannade han för att se hur renoveringen gick. När han kom tillbaka i september gav han den nya förskolan två tummar upp. ”Han sa – ’äntligen är jag tillbaka!’”, minns Maryna.

I Ukraina är ofta offentliga byggnader som skolor och förskolor de minst energieffektiva med stora energiförluster. I ett land där finansiella medel för investeringar i energieffektivisering är begränsade så är renovering av byggnader som dessa ofta beroende av utomstående finansiering. Kyiv ESCO-projektet som stödjs av Sverige genom E5P-fonden är ett bra exempel på hur modern praxis inom projektdesign och genomförande samt nya metoder till finansiering kan förändra en situation till det bättre.

”Folk från området känner oss nu som ‘de från den fina förskolan’”, säger Maryna med ett skratt.

Men hon poängterar också att förändringen inte bara handlar om byggnadens nya, fina utseende. De betydande energibesparingar som projektet har medfört samt ökad bekvämlighet för barnen är viktigt i det fortsatta arbetet med kommunala byggnader i Kiev.

“Ibland besöker vi andra förskolor för seminarier och utbyte av erfarenheter. Vi ser nu hur mycket som behöver och borde göras på andra förskolor”, säger Maryna. ”Jag kan bara tacka organisationerna och människorna som gjorde det här möjligt för oss”, tillägger hon.

 


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />