Tre personer tittar på en vägg full med foton.

Avslutningsceremoni för samordnare för ett ungdomsnätverk i Broumana, Libanon. Bilderna på väggen är från nätverkets möten.

Foto: Mobaderoon

Resultatexempel

Samtal hjälper unga syrier att genomleva konflikten

Uppdaterad: 15 juni 2017

Kriget i Syrien som pågår sedan 2011 har haft förödande konsekvenser. Den Sidastödda organisationen Mobaderoon arbetar med dialog som fredsförebyggande verktyg. Varje vecka deltar 1800 personer i deras samtalsgrupper över hela Syrien.

I inbördeskrigets Syrien har civilsamhället en viktig roll i att erbjuda ett alternativ till strider och motsättningar. Sidastödda Mobaderoon startade 2010, ett år innan revolutionen.

– Redan då kände vi att en fragmentering var på gång under ytan. Därför samlade vi krafter för att arbeta för social sammanhållning men revolutionen kom före oss, säger Abir Hajibrahim, en av två grundare till organisationen Mobaderoon.

Hon beskriver hur starka motsättningar mellan regimförespråkare och motståndare blossade upp, även inom de flesta familjer. Det var också påtagligt inom det nätverk av 450 personer som Mobaderoon hade byggt upp över hela Syrien.

– Vi kom överens om att vi kunde behålla våra olika politiska positioner men att vi ändå kunde samlas kring gemensamma värderingar om ickevåld och om att vara aktiva medborgare som är delaktiga i det syriska samhället.

Många anslöt sig snabbt till nätverket och när Mobaderoon slutade räkna 2013 var 4 000 medlemmar anslutna. Genom att anpassa kunskap och inspiration från andra aktörer till den syriska kontexten satte Mobaderoon sedan ihop en utbildningsplan som används inom de mer än 78 gruppmöten som sker över hela Syrien varje vecka. Mobadroon skapar på det här sättet dialog och nätverk mellan olika religiösa och politiska grupper. Dessutom uppmanar de medlemmarna att tänka på hur värderingarna kan överföras till konkreta handlingar.

– Det handlar inte om att anordna workshops utan snarare om att skapa platser dit människor kan komma, generera idéer och lära sig. Vi uppmuntrar också medlemmarna att skapa socialt aktiva projekt som är anpassade till deras behov.

Ökad förståelse mellan deltagarna

De här har lett till mindre spänningar och bättre förståelse mellan deltagarna, något som också påverkar de områden som de är aktiva i positivt. Fem nya civilsamhällesorganisationer har kommit till liksom över 200 lokala sociala projekt. Dessutom arbetar Mobaderoon för att göra lokala röster hörda i de internationella fredssamtalen. När Syrienkrisen diskuterades i Genève i början av 2017 ombads Mobaderoon särskilt att delta som ett exempel på att civilsamhällesorganisationer kan föra samman olika grupperingar och arbeta med båda sidor av en konflikt.

– Utöver att lyfta röster från dem som möts inne i Syrien till en högre nivå förde vi också tillbaka samtalen från Genève till de lokala grupperna som också har rätt att veta vad som händer i de internationella fredssamtalen.

Sida har gett stöd till Mobaderoon sedan 2013, något som enligt Abir Hajibrahim har varit viktigt för organisationens och nätverkets utveckling.

– Stödet från Sida har betytt mycket eftersom det är långsiktigt och inriktat på just dialog. Det har alltid funnits en förståelse för de svårigheter som konflikten innebär.

Särskilda strategier för att arbeta under kriget

Mobaderoons nätverk leds i huvudsak av kvinnor. Abir säger att kvinnor är bra fredsbyggare men att det också är kopplat till att många män har lämnat landet eller är indragna i konflikten. Det har gjort att kvinnor har fått ett ökat ansvar. De manliga seminarieledare som riskerar att dras in i striderna försöker Mobaderoon behålla genom att betala för att de ska kunna fortsätta studera eftersom studenter är undantagna rekrytering till armén. Det är en av organisationens många strategier för att bedriva arbetet under den pågående konflikten.

– Den första utmaningen är att medlemmarna kan utsättas för bombningar bara på vägen till möteslokalen. Vi måste också ta hänsyn till andra säkerhetshot. Därför arbetar vi väldigt mycket under radarn och sätter aldrig ut vårt namn när vi bedriver aktiviteter.

Många medlemmar är också traumatiserade av erfarenheterna från kriget. Ur den vetskapen föddes Mobaderoons "säkra hus" i Broumana, Libanon – en plats dit alla som är aktiva inom nätverket kan komma tillsammans med sina familjer och vistas en kortare tid.

– Det är en lugn plats i bergen där vi lever tillsammans. Det finns vatten, el, internet och det går att koppla av och få ett avbrott. Det har hjälpt oss att orka bedriva det arbete vi gör.

Undervisar medborgare i demokrati

När kriget väl tar slut tror Abir Hajibrahim att Mobaderoon kommer att spela en fortsatt viktig roll för social sammanhållning och för att upplysa om vikten av mänskliga rättigheter, demokrati och ansvarsfull samhällsstyrning.

– Frågan vad det betyder att leva i ett demokratiskt land är central. Vi arbetar med valprocesser på lokal nivå som ett sätt att förbereda människor på att deras röster spelar roll och att de inte bara behöver underkasta sig olika beslut.
– Vi vet att vi har fötterna mitt i ett blodbad men vi vill lyfta blicken mot framtiden, annars kommer vi inte klara av att överleva.

Sidansvarig: Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />