Landfakta Syrien

Uppdaterad: 26 juli 2016

Officiellt namn:

al-Jumhuriyya al-Arabiyya al-Suriyya/Syriska arabiska republiken

Huvudstad med antal invånare:

Damaskus 2,6 miljoner (uppskattning 2010)

Antal invånare:

18 502 413 (2015)

Yta:

185 180 (2013)

Statsskick:

republik, enhetsstat

Statschef:

president Bashar al-Assad (2000–)

Folkgrupper:

araber 85-90 %, kurder 7-10 % samt   mindre grupper av armenier, tjerkesser, turkmener m.fl.

Språk:

arabiska är officiellt språk;   kurdiska, turkiska, armeniska med flera är minoritetsspråk; i tre byar talas arameiska

Religion:

islam (flest sunni), små minoriteter av främst kristna Alawiterna, som utgör drygt en tiondel av befolkningen, är en minoritet med en särskild tolkning av islam.

Viktigaste exportvaror:

olja, bomull, frukt, grönsaker (före krigsutbrottet 2011)

Medlemskap i internationella organisationer:

Arabförbundet, FN, IMF, OAPEC, OIC, Världsbanken m.fl.

BNP per invånare:

3 860 US dollar (2014)

Biståndets andel av BNI: *

0,2 procent (2007)

Världsbankens landkategori:

Lägre medelinkomst

Förväntad livslängd:

70 (2014)

Spädbarnsdödlighet:

11 av tusen födda (2015)

Läs- och skrivkunnighet:

84,2 % (2009)

Andel av befolkningen
med tillgång till rent vatten:

90,1 % (2012)

Andel hiv-smittade:

uppgift saknas

Tillgång till telefon
(mobiltelefonabonnemang per 100 invånare):

64 (2014)

Korruptionsranking:

154 av 167 (2015)

HDI-ranking:

134 av 188 (2015)

* Bruttonationalinkomsten (BNI) anger det totala värdet av varor och tjänster producerade inom ett land samt dess inkomster i form av t ex räntor och lån från andra länder. Statistiken omfattar inte alla länder utan endast de som finns med i DAC:s lista över mottagarländer. Den täcker inte heller t ex privat bistånd. The Development Assistance Committee, DAC är en del av OECD där 24 länder ingår, bl a de nordiska länderna, Storbritannien, USA, Frankrike och Tyskland.

Uppgifterna har tagits fram i samarbete med Utrikespolitiska Institutet.


Sidansvarig: Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän