Kvinna i Gaza

En kvinna bär madrasser i rasmassorna i Gaza. Här stöder Sida ett projekt genom UNDP, där hemlösa palestinska familjer får tillfälliga boenden genom kontantstöd.

Foto: UNDP

Palestina

Vårt arbete i Palestina

Uppdaterad: 2 december 2014

De senaste åren har Palestina blivit allt mer beroende av bistånd. Blockaden av Gaza och isoleringen av Västbankens olika områden gör det svårt att utveckla jordbruk och handel, lösa tillgången till vatten och även att ge bistånd.

Sveriges utvecklingssamarbete med Palestina har som mål att Palestina ska bli en stabil demokratisk stat med religionsfrihet, respekt för mänskliga rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Fokusområden för samarbetet är demokrati och mänskliga rättigheter, miljö och klimat samt privatsektorutveckling. För att nå målen krävs framgångar i fredsprocessen och att Israels ockupationspolitik lättar.

Nya tag efter Gazakrigen

Krigen i Gaza 2009, 2012 och 2014 har skapat nya akuta behov hos befolkningen. Under kriget sommaren 2014 fick minst 2200 människor sätta livet till. För att möta de enorma behoven har Sida ökat sitt humanitära stöd till Gaza. Genom UNICEF ges till exempel ett kontantstöd till familjer som fått sina hem förstörda.

Stöd har gått till bortförsel av rasmassor. Projektet skapar arbetstillfällen och materialet kan säljas och återanvändas vid exempelvis husrenovering. En annan viktig del av samma insats är identifiering och desarmering av icke detonerad ammunition. Ett extra stöd har utgått till organisationer i Gaza, för dokumentation av misstänkta övergrepp mot civilbefolkningen.

Demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter

Inom området för demokrati och mänskliga rättigheter har vi länge arbetat med stöd till organisationer i det civila samhället. Tillsammans med Schweiz, Nederländerna och Danmark har vi skapat ett sekretariat för mänskliga rättigheter som ska se till att resurserna används på bästa sätt. Till exempel ska jämställdhet alltid vara en central utgångspunkt, och kvinnors rättigheter och inflytande ska prioriteras.

Stöd till ett hållbart statsbyggande fortsätter att utgöra kärnan i samarbetet med Palestina, och en välfungerande palestinsk myndighet är en förutsättning för att det ska kunna ske. Därför arbetar vi också direkt med offentliga rättsinstanser. Bland annat ger vi stöd till ett brett program som FN:s utvecklingsfond UNDP arbetat fram, med målet att bygga ett enhetligt lagsystem i Palestina. Dagens lagar kommer från en uppsjö av olika gamla system. Programmet ska även stärka rättsprocessen och kapaciteten hos åklagare, domstolar och försvarsadvokater. Upp till 80 procent av palestinierna som sitter i palestinska fängelser väntar på rättegång. Ökad rättssäkerhet kan på sikt även bidra till att mäns våld mot kvinnor och barn minskar.

Sverige ger genom Sida långsiktigt stöd till det palestinska statsbyggandet i det så kallade Område C på Västbanken. Området som utgör 62 procent av Västbanken står under israelisk kontroll, vilket gör det mycket svårt för den palestinska myndigheten att verka där. Programmet genomförs i samarbete med UNDP och palestinska myndigheten, och avser förbättra palestiniernas levnadsförhållanden och möjligheter att försörja sig så att de kan stanna kvar i området.

Miljö och klimat

Sverige har haft möjlighet att lyfta frågor om miljö och genom stödet till miljöministeriet har bland annat en handlingsplan för en miljöstrategi tagits fram. Sveriges mångåriga stöd till den palestinska vattenmyndigheten har fokuserat på vatten- och avloppsrening. Det har resulterat i nya och förbättrade anläggningar för att hantera regn- och avloppsvatten, vilket kan minska översvämningsrisken i de utsatta områdena i framför allt norra Gaza och därmed bidra till bättre hälsa.
Sverige ökar framöver sitt engagemang inom miljöområdet. Bland annat kommer stöd ges för att stärka det palestinska samhällets förmåga att hantera till exempel katastrofer till följd av klimatförändringar.

Privatsektorutveckling

För att Palestina på sikt ska kunna minska biståndsberoendet och få en stabil ekonomisk grund att stå på, så fokuserar svenskt bistånd också på att bidra till att stärka utveckla den privata sektorn. Till exempel bidrar vi, i samarbete med UNDP, till att ge bidrag och mikrokrediter till kvinnor i östra Jerusalem, område C och Gaza så att de kan etablera företag och därmed skapa välbehövliga arbetstillfällen. Inom ramen för stödet till privatsektorn ges även stöd till garantier för att stimulera ekonomin och arbetsmarknaden genom lån till näringslivet och bostadsbyggande. Därutöver arbetar Sida även med dialoginsatser för kapacitetsutveckling och för söka minska handelshinder både lokalt och internationellt, för att därmed bryta näringslivets isolering.

 


Sidansvarig: Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />