ICHR Palestina 2017

ICHR är Palestinas nationella institution för mänskliga rättigheter. Här deltar universitetstudenter från Al-istialal university (den palestinska akademin för säkerhetsvetenskap) i en utbildning arrangerad av ICHR.

Foto: ICHR

Resultatexempel

ICHR stärker mänskliga rättigheter i Palestina

Uppdaterad: 9 augusti 2017

Den palestinska Independent Commission for Human Rights (ICHR) har i snart 25 år verkat för att mänskliga rättigheter ska respekteras och genomsyra rättssystemet i Palestina – bland annat genom att ta emot klagomål från palestinier vars rättigheter har kränkts.

Gripanden utan rättslig grund, tortyr och annan omänsklig eller förnedrande behandling är några av de kränkningar av mänskliga rättigheter som palestinier utsätts för av sin egen stat. Aktivister, journalister och företrädare för civilsamhällesorganisationer vittnar om att deras manöverutrymme har krympt under de senaste åren och många av dem har utsatts för hot och våld. Mötes-, press- och yttrandefriheten är begränsad.

Den palestinska institutionen för mänskliga rättigheter: the Independent Commission for Human Rights (ICHR) har sedan 1993 arbetat för att detta ska förändras. ICHR har i uppdrag att skydda, övervaka och främja mänskliga rättigheter i Palestina. Varje år får kommissionen in över 3 000 anmälningar om kränkningar av de mänskliga rättigheterna som främst riktar sig mot polis och säkerhetsstyrkor, men även mot andra statliga organ. De vanligaste anmälningarna handlar om kränkningar av rätten till ett korrekt rättsförfarande (bland annat genom godtyckliga frihetsberövanden) och mot rätten till fysisk säkerhet.

– Vårt syfte är att den palestinska staten ska skydda de mänskliga rättigheterna och upprätthålla sina medborgares värdighet. Vi vill att lagar och policys ska gå i linje med internationell standard för mänskliga rättigheter och att människor som fått sina rättigheter kränkta ska få upprättelse, säger kommissionens generaldirektör Ammar Dwaik.

Lagarna följer inte de mänskliga rättigheterna

ICHR arbetar för mänskliga rättigheter på bred front. Bland annat tar kommissionen upp medborgares klagomål med myndighetsföreträdare, utbildar tjänstepersoner kring mänskliga rättigheter, övervakar lagstiftning och besöker fängelser och häkten. Varje år publiceras en rapport om mänskliga rättigheter i Palestina som vanligtvis får stor spridning, även internationellt.

Att påverka lagstiftning är en annan viktig uppgift för ICHR. Nationella val har inte hållits i Palestina på över 10 år och parlamentet har inte sammanträtt sedan dess vilket gör att lagar stiftas genom presidentdekret. Inte sällan går de stick i stäv med de internationella konventionerna för mänskliga rättigheter. Trots att Palestina är ansluten till dessa sedan 2014 så har konventionerna inte införlivats i de nationella lagarna. ICHR verkar aktivt för att detta ska ske. Kommissionen är ibland inbjuden som rådgivande aktör i lagstiftningsprocesser, och i de fall där de inte är det tar de egna initiativ för att påverka.

– Att parlamentet inte fungerar gör att lagarna sällan är ordentligen genomdiskuterade och att medborgarna inte är involverade i processen. Därför gör vi allt vi kan för att påverka lagstiftningen så att den tar hänsyn till de mänskliga rättigheterna, säger Ammar Dwaik.

Och kommissionens arbete har fått verkan i ett antal viktiga fall. Under våren 2017 blockerades till exempel ett beslut som skulle förbjuda vissa medborgare att lämna Palestina.
Debatt kan förändra policy

ICHR bedriver även utbildning och genomför kampanjer för att lyfta olika aspekter av de mänskliga rättigheterna. Bland annat så har kommissionen ökat medvetenheten om tortyr och dödsstraff.

Att skapa debatt och sprida kunskap om mänskliga rättigheter hos allmänheten är viktigt menar Ammar Dwaik. Att lyfta frågan om kränkningar av yttrandefriheten kan till exempel ge upprättelse för journalister eller sociala medie-aktivister.

– Och när det gäller rättigheter, till exempel kvinnors rättigheter eller rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, så handlar det även om policy. Offentlig debatt om dessa frågor kan leda till policyförändringar, säger Ammar Dwaik.

Hinder för arbete för mänskliga rättigheter

Samtidigt finns det mycket som försvårar kommissionens arbete. Den israeliska ockupationen är ett självklart hinder, men även inom Palestina gör den politiska situationen det svårt att arbeta för mänskliga rättigheter. Splittringen inom Palestina – mellan Fatah-styrda Västbanken och Hamas-styrda Gaza – gör att ICHR arbetar mot två olika politiska ledarskap. Och relationen med regeringen är inte alltid en dans på rosor:

– Det finns en spänning mellan oss och regeringen. När vi pratar öppet om kränkningar av mänskliga rättigheter, kritiserar tjänstemäns beteende eller lagar som inte följer de mänskliga rättigheterna så är det klart att de inte blir glada. Men det är bra, det betyder att vi gör vårt jobb, säger Ammar Dwaik.

Sverige har stöttat kommissionen sedan start tillsammans med fyra andra länder: Danmark, Nederländerna, Norge och Schweiz.

– Det stöd vi får från dessa länder är oumbärligt för att vi ska kunna upprätthålla vår verksamhet och fortsätta vara oberoende från staten. Det är dessutom ett viktigt politiskt ställningstagande för dessa länder då de genom stödet understryker vikten av att mänskliga rättigheter respekteras och inkluderas i alla delar av samhället, säger Ammar Dwaik.

ICHR erkändes 2009 som en nationell institution enligt FN:s Parisprinciper. Runt om i världen finns flera liknande institutioner. I Mellanöstern är de dock relativt få, men kan snart bli fler. Både i Tunisien och Irak har den palestinska ICHR utbildat personer för att liknande institutioner ska kunna upprättas.


Sidansvarig: Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />