Tre palestinska deltagare i United Youth-projektet.

Tre palestinska deltagare i United Youth-projektet. - I Sverige har tjejer en friare ställning än hos oss. Men vi har bättre sammanhållning inom familjen, säger de.

Foto: Agneta Carleson

Resultatexempel

Olika vardag för unga i Jerusalem och Botkyrka, men drömmen att resa och upptäcka världen förenar

Uppdaterad: 17 juni 2014

Varför strövar tonåringar från Stockholmsförorten Botkyrka långt inne i gränderna i gamla Jerusalem? Och varför vet palestinska ungdomar här så mycket om Sverige? De kan vara med i United Youth Botkyrka-Jerusalem, ett ungdomsprojekt som genomförs av Palmecentret och ABF med stöd av Sida.

ABF Botkyrka och den palestinska organisationen Old City Youth Association, OCYA, samarbetar sedan 2007 om projektet United Youth. OCYA är ett ungdomscenter i hjärtat av östra – det vill säga palestinska - delen av gamla Jerusalem, och finns bakom en anonym dörr i de trånga, uråldriga basarkvarteren. ABF är en av Palmecentrets 26 medlemsorganisationer.

– Man lär sig viktiga saker om andra kulturer och om sig själv. Därför är det här projektet så otroligt bra, säger Jenni Aho från Botkyrka, just nu på besök på OCYA. Förra året ingick hon i en svensk ungdomsgrupp som besökte centret, nu har hon återvänt som volontär.

Riad Shihabi, som ofta besöker OCYA, instämmer. Han har varit med i projektet från starten och besökt Botkyrka under några sommarveckor.

– Ni svenskar är rikare men ensammare, säger han. Vi har stora familjer, det är också en rikedom har jag insett.

För en turist är Jerusalems innerstad exotiskt och fascinerade – mängder av små bodar med alla tänkbara varor, ett myller av människor som handlar, prutar, knuffas och trängs, det doftar av kryddor, sopor och nybakat bröd,. Men som uppväxtmiljö är miljön torftig. Fattigdomen är utbredd, här finns droger och kriminalitet, arbetslösheten är skyhög och många unga slutar skolan i förtid.

– Vi har förstått att det finns liknande problem i Botkyrka och att Sverige liksom Palestina har många flyktingar, berättar Shereen Amro som är en av de ansvariga för verksamheten vid centret.

United Youth innebär bland annat att ungdomar från Botkyrka och OCYA besöker varandras länder under ett par veckor. Besöken förbereds och följs upp noga genom studiecirklar och e-learning, via dator.

– Unga människor från olika kulturer får dela erfarenheter med varandra. De lär sig respekt för olika livsmönster - och att det finns utvägar även om man har en utsatt bakgrund, betonar Amro.

– Dessutom får de lära sig om datorer, vilket är underlättar för dem att få jobb när de slutar skolan.

Ljudnivån i lokalen är hög, ungdomarna diskuterar, retas och brottas, allt med stor värme och många skratt. På centret kan de lära sig om palestinsk kultur genom att delta i dans- och musikgrupper, de kan få hjälp med läxläsning och samtala med vuxna som har tid att lyssna. När ungdomarna är i skolan har deras mammor och andra kvinnor i området samtalsgrupper och andra aktiviteter i lokalerna.

Många av ungdomarna drömmer om att få besöka Botkyrka och Sverige.

– Vi lever så instängda här i Palestina, säger en 15-årig pojke.  Vi kan inte resa och se vårt eget land. Men vi vill precis som andra unga förstå världen. Den chansen får vi genom det här projektet.

 


Sidansvarig: Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />