Musa Najibs, terapeut på Al Marfa Mental Health Centre i Abu Dies utanför Jerusalem.

- Här i området finns ett stort behov av psykiatrisk hjälp, säger Musa Najibs, terapeut på Al Marfa Mental Health Centre i Abu Dies utanför Jerusalem. Centret har Sidastöd genom Palmecentret. I bakgrunden syns muren, som slingrar sig genom Abu Dies.

Foto: Agneta Carleson

Resultatexempel

Viktiga insatser med stöd och terapi på Västbanken

Uppdaterad: 26 juni 2014

Olof Palmes Internationella Center och dess 26 medlemsförbund driver ett 30-tal projekt i Palestina med finansiellt stöd från Sida. Projekten genomförs i samarbete med civila organisationer på plats. Ungdomsprojektet United Youth i Jerusalem och psykologmottagningen i Abu Dies på Västbanken är två exempel.

United Youth Botkyrka-Jerusalem är ett samarbete mellan ABF Botkyrka och organisationen Old City Youth Association i östra Jerusalem. Projektet startade 2007 och ska pågå i första hand till 2010.

Al Marfa Mental Health Centre i förorten Abu Dies utanför Jerusalem erbjuder stöd och terapi till utsatta ungdomar och familjer. Palmecentret via Sida är med och finansierar verksamheten sedan 2007. För perioden 2009-2010 utgår 890 000 kr i Sidastöd.

Olof Palmes Internationella Center är den svenska arbetarrörelsens samarbetsorganisation för internationellt utvecklingssamarbete och opinionsbildning. Medlemmar är bland andra ABF, LO, LO:s medlemsförbund, Socialdemokraterna, Unga Örnar, KF och Hyresgästföreningen.

Palmecentret är en ramorganisation, vilket innebär att man kan genomföra projekt i utvecklingsländer och informationsprojekt i Sverige med ekonomiskt stöd från Sida. De flesta projekt har en egeninsats på tio procent. I Sverige arbetar Palmecentret med information och opinionsbildning kring främst demokrati, mänskliga rättigheter och fred.


Sidansvarig: Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />