En palestinsk flicka tittar fram bakom den så kallade säkerhetsbarriären på Västbanken.

Separationsbarriären, som till stora delar är byggd på ockuperad mark, skiljer palestinier från palestinier och försämrar tillgången till utbildning, hälso- och sjukvård.

Foto: Ola Torkelsson

Resultatexempel

Sekretariat samordnar resurser för mänskliga rättigheter

Uppdaterad: 8 augusti 2014

Orättfärdiga fängslanden, bostäder som rivs och avskedanden eller trakasserier av människor som stödjer ”fel” parti. För befolkningen på Västbanken och i Gaza är kränkningar av de mänskliga rättigheterna vanliga. För att nå bättre resultat i arbetet för att stärka respekten för mänskliga rättigheter har Sverige tillsammans med andra givarländer etablerat ett samordnande sekretariat.

På Västbanken och i Gaza fortsätter Israel att kränka mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt. Utomrättsliga avrättningar, oproportionerligt och urskillningslöst våld mot civila och andra omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter har bland annat rapporterats i UD:s rapport om mänskliga rättigheter från de palestinska områdena. Människorättsorganisationer har också kritiserat israeliska myndigheter för att armén och bosättare begår övergrepp utan att straffas.

Separationsbarriären, som till stora delar är byggd på ockuperad mark, skiljer palestinier från palestinier och försämrar tillgången till utbildning, hälso- och sjukvård.

De senaste åren har också kränkningarna från de palestinska myndigheternas och Hamas sida ökat. Situationen i Gaza har försämrats påtagligt efter Hamas maktövertagande i juni 2007. Hundratals människor har arresterats av politiska skäl, rapporter förekommer om våld mot fångar och systematisk tortyr och summariska avrättningar har genomförts. Också på Västbanken har situationen förvärrats, bland annat har demonstrationer slagits ner brutalt, journalister gripits och enskilda organisationer förbjudits. Rapporter förekommer också om tortyr och annan förödmjukande behandling av fångar.

Arbetet för att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna är en viktig del av Sveriges stöd till människor i Västbanken/Gaza och till uppbyggandet av en framtida demokratisk palestinsk stat.

Många givare på plats

Situationen på de ockuperade områdena med de omfattande rättighetskränkningarna har fått många givarländer och organisationer att engagera sig. Så många, att det riskerar att leda till dubbelarbete eller att samma projekt får stöd från flera håll. Något som i sin tur kan leda till korruption.

För att komma till rätta med problemen har Sverige tillsammans med Schweiz, Danmark och Nederländerna inrättat ett sekretariat för mänskliga rättigheter. Sekretariatets uppgift är att ta in ansökningar om stöd från lokala MR-organisationer och sedan utifrån givarländernas gemensamma kriterier presentera förslag på vilka som ska få stöd. Sekretariatet följer också upp de bidrag som ges och fungerar som dialogparter för de lokala organisationerna.

MR-sekretariatet gör att processen blir både enklare och öppnare för alla inblandade. Organisationerna slipper hantera olika krav från olika samarbetsländer och behöver bara ha kontakt med en enda part.

Det går att förändra

Via MR-sekretariatet stödjer Sverige både palestinska och israeliska organisationer. Hittills har sammanlagt 25 organisationer fått stöd från den givargemensamma fonden. De israeliska organisationerna kan i vissa fall jobba med frågor de palestinska inte kan, som rättstöd till palestinier som fängslats och familjeåterföreningar.

Situationen när det gäller mänskliga rättigheter på Västbanken och i Gaza hänger samman med den pågående konflikten, och utvecklingen går i dag år fel håll. Ändå jobbar organisationerna på. Under Gaza-kriget julen 2008 arbetade till exempel flera palestinska organisationer med att dokumentera de israeliska övergreppen. Från krigets första dag samlade de vittnesmål, dokumenterade när soldaterna kom, undersökte var bomberna slagit ner och vilka som bott i de skadade husen.

I framtiden kommer sekretariatet för mänskliga rättigheter också att arbeta mer med kunskaps- och erfarenhetsutbyte organisationerna emellan.

 


Sidansvarig: Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />