Palestina

Uppdaterad: 30 april 2015

Officiellt namn:

Palestinska myndigheten/As-Sulṭa Al-Waṭaniyyah
Al-Filasṭīniyyah

Antal invånare:

4 046 901 (2012)

Huvudstad med antal invånare:

palestinierna gör anspråk på Jerusalem som sin huvudstad, på
Västbanken fungerar Ramallah som administrativt centrum
och på Gazaremsan har Gaza stad samma funktion

Yta:

Västbanken 5 650 km² och Gaza 363 km²

Styrelseskick:

begränsat självstyre under israelisk ockupation, sedan 2007
omfattar självstyret i praktiken två enheter: Västbanken som
styrs av Fatah och Gaza som styrs av Hamas

Politisk ledning:

Rami Hamdallah (premiärminister i samförståndsregeringen)

Folkgrupper:

palestinska araber, minoritet av judar (bosättare)

Språk:

arabiska

Religion:

majoritet av muslimer, minoriteter av judar (bosättare) och kristna

Viktigaste exportvaror:

oliver, frukt, grönsaker, kalksten

Medlemskap i internationella organisationer:

den palestinska befrielserörelsen, PLO, har observatörsstatus
i FN. Palestina är erkänt som medlem i Arabförbundet, ICC och Unesco.

BNP per invånare:

1 367 US dollar (uppskattning 2009)

Biståndets andel av BNI:*

23 % (2005)

Världsbankens landkategori:

Lägre medelinkomst

Förväntad livslängd:

73 (2011)

Spädbarnsdödlighet:

19,7 av tusen födda (2011)

Läs- och skrivkunnighet:

94,9 % (2010)

Andel av landsbygdsbefolkningen
med tillgång till rent vatten:

82 % (2011)

Andel hiv-smittade:

uppgift saknas

Tillgång till telefon
(mobiltelefonabonnemang per 100 invånare):

71,2 (2012)

Korruptionsrankning:

uppgift saknas

HDI-rankning:

113 av 188 (2015)

* Bruttonationalinkomsten (BNI) anger det totala värdet av varor och tjänster producerade inom ett land samt dess inkomster i form av till exempel räntor och lån från andra länder. Statistiken omfattar inte alla länder utan endast de som finns med i DACs lista över mottagarländer. Den täcker inte heller till exempel privat bistånd.  The Development Assistance Committee, DAC är en del av OECD där 24 länder ingår, bland annat de nordiska länderna, Storbritannien, USA, Frankrike och Tyskland.

Uppgifterna har tagits fram i samarbete med Utrikespolitiska Institutet

 


Sidansvarig: Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän