HIV/AIDS-projekt i Kina.

Genom stödet till Asiatiska Utvecklingsbanken finns det möjlighet till hiv/aids-test även på det här vägbygget i Nanning i södra Kina.

Foto: Yang Jizhou

Resultatexempel

Storskaliga vägbyggen ökar risken för hiv och aids

Uppdaterad: 25 juni 2014

I takt med att de asiatiska ekonomierna går för högtryck sprider vägnätens tentakler ut sig över den väldiga kontinenten. Men nya vägbyggen är inte bara en förutsättning för ekonomisk tillväxt utan innebär också en ökad risk för spridning av hiv och aids.

Sida stödjer nu Asian Development Bank  (ADB), en regional utvecklingsbank som verkar för social och ekonomisk utveckling, med en fond som bidrar till att banken beaktar hiv och aids vid infrastrukturprojekt runt om i Asien. 

- Den riskbild som uppstår vid ett vägbygge är ganska självklar egentligen. Arbetarna är män som flyttar från sina familjer, och lever i väldigt spartanska sammanhang, kanske i ett par år. De artificiella samhällen som växer fram kring byggena drar till sig sexarbetare. I den här miljön måste vi informera om smittorisken för att på sikt förhindra att hiv-epidemin ökar, säger Tomas Lundström är Sidas handläggare för stödet till Asian Development Bank (ADB).

Han har just kommit hem från ett 100 kilometer långt vägbygge i södra Kina, mot gränsen till Vietnam. 

- Upplysning om sexuellt överförbara sjukdomar är oerhört viktigt. Det är fortfarande mycket okunskap i de här länderna och många känner till väldigt lite om riskerna i sexuella kontakter med sexarbetare, som i sin tur har väldigt svårt att förhandla om kondomer, om de överhuvudtaget finns tillgängliga, fortsätter Tomas Lundström.

 Regionala lösningar på ett gränslöst problem 

När vägnäten breder ut sig och handeln växer ökar också förflyttningen av människor och varor. Den accelererande mobiliteten innebär större risker för smittspridning över nationsgränserna. Här kan ADB spela en viktig roll som regionalt forum där medlemsländerna ges möjlighet att utbyta erfarenheter och söka gemensamma lösningar. 

- Samarbetet med ADB har ett stort mervärde på grund av den regionala dimensionen. Banken är en mycket inflytelserik institution i Asien och man har ett mandat och en möjlighet att lyfta viktiga frågor som hiv och aids ända upp på ministernivå, berättar Tomas Lundström.

Genom samarbetet med ADB skapas förutsättningar för att föra upp hiv och aids på den politiska dagordningen i medlemsländerna. En långsiktig målsättning är att påverka inhemska beslutsfattare så att de nationella strukturerna på sikt inser vikten att arbeta mot hiv och aids.

I Kina har arbetet redan fått effekt. Nyligen beslutade regeringen att införa en obligatorisk klausul i alla kontrakt för vägbyggen som säger att de ökade riskerna för hiv och aids måste beaktas.

- Jag tror faktiskt att vårt stöd har varit viktigt för att man tagit det här beslutet på central nivå i Kina. Om ADB inte hade lyft dessa frågor i samband med infrastrukturprojekten är jag faktiskt tveksam till att någon hade diskuterat situationen kring hiv och aids vid vägbyggena. Ett annat mervärde med vårt samarbete är att ADB nu har en högre kompetens och beredskap att själva integrera hiv och aids och hälsokomponenter i sitt arbete, avslutar Tomas Lundström.

Det sidastödda informationsarbetet kring hiv och aids inleddes 2005 och idag finns det sjutton aktiva utbildningsinsatser utspridda vid Asian Developments Banks olika projekt i Asien.

 Fakta – Asian Development Bank

ADB är en internationell utvecklingsbank vars uppgift är att minska fattigdomen och förbättra livskvalitén för Asiens fattiga länder. Huvudkontoret är beläget i Manila och banken, som grundades 1966, ägs och finansieras av dess 67 medlemmar, varav 48 är från regionen och 19 är från andra delar av världen. ADB:s viktigaste partners är regeringar, den privata sektorn, frivilligorganisationer, biståndsorgan, lokala organisationer och stiftelser.


Sidansvarig: Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />