Tonggol Tuna

Fotograf Abba Seafood

Omkring 10 miljoner människor i södra Asien beräknas vara beroende av fiskenäringen. Sida arbetar för hållbart fiske i området.

Fishing Tonggol Tuna

Fotograf Abba Seafood

Som en del av sina rutiner utvärderar Abba Seafood kontinuerligt tillståndet hos de fiskbestånd de importerar från.

Tonggol Tuna

Fotograf Abba Seafood

Abba Seafood har köpt tonggol från den thailändska tonfiskleverantören i över 30 år och har utvecklat mycket goda relationer med dem. Även privata företag kan arbeta som drivkrafter i positiv förändring genom att ingå i utvecklingssamarbeten.

Resultatexempel

Tonggol tonfisk ─ ett partnerskap för hållbart fiske

Uppdaterad: 1 juli 2014

För att tonfisksfisket i Thailand ska bli mer långsiktigt hållbart, ska de olika intressenterna vara med och fram nya metoder och samla in information om fiskbestånden. Abba Seafood, organisationen Sustainable Fisheries Partnership (SFP) och Sida arbetar tillsammans i ett projekt inom Sidas B4D-program.

Omkring 10 miljoner människor i södra Asien beräknas vara beroende av fiskenäringen. Samtidigt står delar av industrin inför stora utmaningar, som dåliga arbetsvillkor, framför allt för gästarbetare, samt ohållbara fiskemetoder.

I 30 år har det Sverigebaserade företaget Abba Seafood importerat tonggol tonfisk från Thailand, men leverantörernas information var inte tillräcklig för att kunna garantera att fisket var hållbart. Efter att företaget uppmärksammat problemet genom sin internrevision, upprättade Abba Seafood ett partnerskap med sina intressenter i Thailand, för att förbättra fisket, och kontaktade samtidigt Sidas program Business for Development (B4D) med ett förslag: "Vi har en idé för ett projekt om hållbart fiske. Är ni intresserade? "

Projektet för förvaltning av tongolfisket genomförs tillsammans med organisationen Sustainable Fisheries Partnership (SFP). Målet är att ta fram och genomföra åtgärder som leder till ett hållbart fiske, något som inte bara är viktigt för att säkerställa fiskbestånden utan även de fortsatta försörjningsmöjligheterna hos dem som är beroende av fiskeindustrin.

I juni 2011 beslöt Sida att medfinansiera projektet med ett ettårigt stöd. Stödet bidrog till att anordna gruppmöten för de olika intressenterna samt utarbeta ett utkast till förbättringsplan. Det kommer också att resultera i en kortare studie av samspelet mellan stora och småskaliga fiskare.

 ─ Vi tror att det är bättre att få med fiskeribranschen i Thailand på tåget istället för att stå långt ifrån och säga att gör si och så, annars avslutar vi samarbetet. Om projektet lyckas ta fram en förvaltningsplan för tonggol, då kan samma metod användas för att säkerställa ett hållbart fiske av andra fiskarter i Sydostasien, säger Maria Åberg, specialist på livsmedelslagstiftning och märkning, som arbetar med produktutveckling på Abba Seafood.

Som en del av sina rutiner utvärderar Abba Seafood kontinuerligt tillståndet hos de fiskbestånd de importerar från, genom att utvärdera vilka fiskemetoder som använts, fiskbeståndens storlek och hur fisket sköts. När den interna hållbarhetsutvärderingen gjordes för tonggol, flaggades den röd i Abba Seafoods system.

─ Anledningen till att den blev röd var att det saknades information. Det fanns inga förvaltningsplaner för tonggolfiske och mycket lite var känt om tonggols bestånd. Det enda vi visste var att fångsterna hade växt de senaste 30 år och att efterfrågan ständigt ökade, säger Maria Åberg.

─ Vi ser många anledningar att engagera oss för ett hållbart fiske. Först och främst vill vi agera ansvarsfullt, vi gör detta för att det är moraliskt rätt. Men även för vår verksamhets skull, för finns det ingen fisk i framtiden, då finns det heller ingen Abba, säger Maria Åberg.

Det finns fortfarande väldigt lite information om tonggol, den lilla tonfiskart som simmar runt stränderna i Thailand, Indonesien och Malaysia, och i mindre skala runt Indien, Kina och Australien. Abba Seafood har köpt tonggol från den thailändska tonfiskleverantören i över 30 år och har utvecklat mycket goda relationer med dem.

Om Abba Seafood inte engagerat sig tillsammans med sina partners i Thailand hade företaget kanske varit tvungna att stoppa importen av tonggol. Men om de dragit sig ur helt hade de inte kunnat förändra någonting; istället kan ett privat företag agera som en drivkraft för positiv förändring.

Abba Seafood kontaktade även Sustainable Fisheries Partnership Partnership (SFP), en icke-statlig organisation som erbjuder leverantörer och producenter av fisk och skaldjur strategisk och teknisk vägledning, om hållbar upphandling och förbättrat fiske.

 ─ Vår prioritet är att få bättre kunskap om tongolbestånden. Handlar det om ett enda bestånd eller flera? För att få den informationen måste vi hitta sätt att samarbeta med alla berörda parter i Thailand och även inkludera Malaysia och Indonesien, säger Duncan Leadbitter, teknisk direktör vid SFP. Han har arbetat med fiskefrågor i Sydostasien i 12 år.

─ Vi vet att fångsterna ständigt ökar över tiden. Så vi behöver utföra en utvärdering av ekosystemet och av förvaltningen av bestånden, säger Duncan Leadbitter. 

Uppslutningen vid det möte som hölls för intressenterna 2011 var bred, med representanter från Abba Seafood, konservfabrikerna, fiskuppköparna fisk (mellanhänder), fiskare, Fiskeriministeriet och SFP.

─ Vi har tryckt hårt på intressenterna. Den största utmaningen är att få tillgång till deras information, något som kan vara ganska känsligt för deras verksamhet, säger Duncan Leadbitter.

Samarbetet med Sida har gett Abba Seafood mod att samarbeta med berörda parter i Thailand. "Att skriva e-post till alla våra leverantörer var lite läskigt eftersom informationen är känslig och hemlig. Men med Sida bakom oss förstod de att vårt enda mål är att säkerställa ett hållbart tonggol fiske”, säger Maria Åberg.

Fakta B4D:

Syftet med Sidas program Business for Development (B4D) är att förbättra livskvaliteten för fattiga människor genom samverkan med den privata sektorn. Det privata näringslivet spelar en avgörande roll för utvecklingen i världen, genom att skapa ekonomisk tillväxt, sysselsättning och inkomster, samt hållbara lösningar.


Sidansvarig: Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />