Cyklist på landsväg i Vietnam.

Cyklist på landsväg i Vietnam. Vägen till efterlevnad av mänskliga rättigheter i Asien är lång.

Foto: Olof Sandkull/Sida

Resultatexempel

Asiens MR-kommissioner bildar enad front

Uppdaterad: 25 juni 2014

Det senaste årtiondet har nationella kommissioner för mänskliga rättigheter runt om i Asien vuxit sig starkare. Genom det sidastödda regionala nätverket Asia Pacific Forum har tidigare resurssvaga MR-kommissioner nått en större legitimitet och ett tydligare oberoende gentemot staten.

Till skillnad från världens övriga kontinenter saknar Asien idag en etablerad regional mekanism för att övervaka mänskliga rättigheter (MR). Sedan 1996 har Asia Pacific Forum  (APF) fyllt det tomrummet och givit sina medlemmar, de statliga MR-kommissionerna, en gemensam plattform och en samlad röst. Med en fot i FN och den andra i civilsamhällets gräsrotsorganisationer agerar APF som en länk mellan det lokala och det globala för sina fjorton medlemmar.

– Asia Pacific Forum är till för sina medlemmar. Det regionala samarbetet erbjuder MR-kommissioner i olika länder ett nätverk som genom utbildningar, kapacitetsutveckling och informationsutbyten bidrar till att de kan dra lärdom av varandras erfarenheter, säger Olof Sandkull, programhandläggare för Sidas stöd till APF.

Auktoritära traditioner begränsar självständigheten

Trots att APF genom sina medlemmar lyckats lyfta upp mänskliga rättigheter på den politiska dagordningen möts MR-konceptet fortsatt med stor skepsis. I många länder saknas alltjämt den politiska viljan att bidra till verklig förändring för marginaliserade grupper. Kommissionerna motarbetas ofta från regeringshåll och deras mandat att bedriva oberoende utredningar kringskärs regelbundet.

– Det finns en misstänksamhet mot mänskliga rättigheter bland den politiska eliten i stora delar av Asien. Man ser de som ett hot mot de etablerade maktstrukturerna. Som exempel sker försök att kringgå den oberoende tillsättningen av MR-kommissionärer för att utöva större kontroll och begränsa kommissionens inflytande, berättar Olof Sandkull.

Asia Pacific Forum vilar på en tydlig värdegrund och när medlemmarnas förmåga att arbeta oberoende inskränks tvingas organisationen visa handlingskraft. En kontrovers kring utnämningsprocessen av nya kommissionärer i Sri Lanka 2007 utgör ett talande exempel. Den lankesiske presidenten förbigick då den gängse processen och tillsatte kandidater efter eget huvud. APF kritiserade genast förfarandet och när motprestationen uteblev drogs Sri Lankas fullvärdiga medlemskap i organisationen in.

Mänskliga rättigheter en regional angelägenhet

Arbetet för mänskliga rättigheter kräver ofta diplomatisk finkänslighet. När västerländska representanter framhåller vikten av mänskliga rättigheter i Asien talar man inte sällan för döva öron. APF:s metoder illustrerar det mervärde och den legitimitet som ett regionalt samarbete kan ge. Genom att föra sina medlemmar närmare varandra främjar APF utbytet av idéer med en lokal prägel, rotade i närliggande exempel som är lättare att relatera till och svårare att avfärda.

– Asia Pacific Forum har lyckats hålla en väldigt strategisk och konstruktiv profil vilket givit dem en stor trovärdighet i regionen. De använder kulturellt anpassade strategier för att få till stånd samarbeten eller för att etablera nya MR-kommissioner. Sedan använder man sina egna medlemmar som hävstång, avslutar Olof Sandkull.

 

Fakta – Medlemsländer i APF

 • Afghanistan
 • Australien
 • Indien
 • Indonesien
 • Jordanien
 • Malaysia
 • Mongoliet
 • Nepal
 • Nya Zeeland
 • Palestinska Territoriet
 • Filippinerna
 • Qatar
 • Sydkorea
 • Thailand
 • Östtimor

Sidansvarig: Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd

 • tip a friend
 • share
Tipsa en vän
" />