Ziad Kaed Bey, polis och Zoya Rouhana, chef för kvinnoorganisationen KAFA

Ziad Kaed Bey, polis och Zoya Rouhana, chef för kvinnoorganisationen KAFA, besökte nyligen Sverige för att träffa aktörer som arbetar mot våld mot kvinnor.

Foto: Kvinna till Kvinna/Karin Råghall

Resultatexempel

Libanesisk polis utbildas om våld mot kvinnor

Uppdaterad: 19 juni 2014

Efter åratal av hårt arbete från kvinnorörelsen kan Libanon komma att anta en lag som förbjuder våld mot kvinnor i hemmet. Det är fortfarande oklart när lagen kan bli verklighet, men kvinnoorganisationen KAFA har redan börjat utbilda poliser för att de ska vara förberedda den dag lagen träder i kraft.

Samarbetet mellan KAFA och den libanesiska poliskåren startade för åtta månader sedan.

 – Det är ett fantastiskt samarbete! säger överste Ziad Kaed Bey, chef för den libanesiska polisens människorättsenhet.

Tillsammans med nio andra personer är han på besök i Stockholm och Malmö för att träffa centrala aktörer i arbetet mot våld mot kvinnor i Sverige. I den libanesiska delegationen ingår poliser, domare, åklagare och personer från Kvinna till Kvinnas samarbetsorganisation KAFA.

Även om Libanon ännu inte har en lag som förbjuder våld mot kvinnor i hemmet, finns det flera saker polisen kan göra redan nu. KAFA och representanter för polisen har till exempel arbetat fram ett utbildningsmaterial för poliser om våld mot kvinnor.

 – Inom polisen har det inte funnits någon större kunskap om våld mot kvinnor. Våra utbildningar fokuserar på att öka medvetenheten och lära ut bra metoder. Vi arbetar också med att förbättra vårt bemötande av kvinnor och barn som har utsatts för våld, säger Ziad Kaed Bey.

Tvingades backa

Zoya Rouhana, chef för KAFA, berättar att kvinnor som har uppsökt polis i samband med att de utsatts för våld i hemmet ofta blir ifrågasatta snarare än hjälpta.

 -  Många gånger säger poliserna åt kvinnan ”Varför vill du förstöra din familj? Det är inget stort problem om din man slår dig”.

Kvinnorörelsen i Libanon har sedan länge bedrivit en omfattande kampanj, initierad av KAFA, för att skydda kvinnor mot våld i hemmet. Redan 2007 började ett lagförslag utarbetas. Det ursprungliga förslaget – som bland annat innebar att fysiska och sexuella övergrepp, så kallade ”hedersbrott” samt våldtäkt inom äktenskapet skulle kriminaliseras – mötte ett hårt motstånd från fundamentalistiska grupper, uppbackade av höga religiösa ledare och politiker.

 – Vi blev anklagade för att vilja förstöra familjen och importera idéer från väst, berättar Zoya Rouhana.

Kritiken påverkade den parlamentariska kommitté som just då behandlade lagförslaget, och KAFA fick under en period lägga all sin energi på att bemöta den bitvis hätska motkampanjen.

 – Vi tvingades backa några steg och ändra vissa formuleringar, till exempel byta ut ”våld mot kvinnor” till ”familjevåld”. Kritikerna ville även ta bort paragrafen som förbjöd våldtäkt inom äktenskapet, så den fick vi också formulera om, säger Zoya Rouhana.

De många turerna kring lagen försvåras av att Libanon har ett konfessionellt statsskick, där makten delas mellan representanter för 18 religiösa samfund. Religiösa domstolar dömer i alla mål som gäller familjelagstiftning.

 – Alla dessa religiösa samfund anser att kvinnor är underordnade män, och att kvinnor ska lyda män. Det här systemet har funnits under en lång tid och är en av Libanons största utmaningar, säger Zoya Rouhana.

Värdefullt utbyte

Under studiebesöket i Sverige har den libanesiska delegationen bland annat besökt projekt Karin i Malmö, där polisens brottsutredande verksamhet finns under samma tak som sociala stödfunktioner och brottsofferstöd. Ziad Kaed Bey säger att han har lärt sig många viktiga saker som kommer att vara till nytta i arbetet i Libanon.

 – Vi kan inte exportera den svenska lagen till Libanon; det är två helt olika kontexter. Men det är värdefullt att ta del av andras erfarenheter. Till exempel att se hur icke-statliga aktörer och statliga aktörer samarbetar för att lindra skadorna för våldsutsatta kvinnor. I Libanon har vi ännu inte ett så starkt samarbete.

Zoya Rouhana är också nöjd med utbytet. Det lagförslag som just nu ligger på is i Libanon, där parlamentet för tillfället inte fungerar, gör gällande att det ska skapas en specialenhet för våld mot kvinnor, som liknar projekt Karin i Malmö.

 – Vårt besök i Sverige handlar mycket om att få idéer om hur den här enheten skulle kunna byggas upp och fungera, säger hon.

Texten är ursprungligen skriven och publicerad på Kvinna till Kvinnas blogg.

Fakta:

Sidas stöd till Kvinna till Kvinnas regionala MENA-program löper mellan 2011 och 2014 och stöds för närvarande med ca 49 miljoner kronor totalt över den perioden. Det övergripande syftet med stödet är att bidra till att utveckla en rörelse för kvinnors rättigheter i regionen genom att utveckla, stärka och fördjupa organisationens stöd till lokala partnerorganisationer samt uppmuntra ytterligare regional samordning kring gemensamma frågor som kan bidra till att kvinnors rättigheter stärks.

Delegationen från Libanon besökte Sverige 20-24 maj, 2013. Besöket arrangerades och finansierades av Kvinna till Kvinna, för att möjliggöra utbyte med centrala aktörer i Sverige.

Delegationen besökte Projekt Karin i Malmö, tings- och hovrätten i Malmö, Polishögskolan, Rikspolisstyrelsen, den nationella samordnaren mot våld i nära relationer, Kvinna till Kvinna, Män för jämställdhet.


Sidansvarig: Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />