Mellanöstern och Nordafrika

Samarbetet i siffror för Nordafrika

Uppdaterad: 16 juni 2015

Varje år redogör Sida för regeringen hur vi har använt och fördelat anslaget. Vi redovisar biståndet till varje land.
Kostnader / Costs SEK
Hälsa / Health 3 047 000


Utbildning / Education 2 455 000


Forskning / Research 0
Demokrati, mänskliga rättigheter & jämställdhet /
Democracy, Human rights & Gender equality
92 780 000


Konflikt, fred och säkerhet /
Conflict, Peace and Security
1 443 000


Humanitärt bistånd / Humanitarian Aid 33 009 000


Hållbar samhällsbyggnad /
Sustainable infrastructure and Services
13 000
Marknadsutveckling / Market Development 310 000

Jord- och skogsbruk /
Agriculture and Forestry
1 079 000

Miljö / Environment 290 000
Budgetstöd för fattigdomsbekämpning /
Budget support
0
Övrigt / Other 989 000

Totalt / Total 135 414 000


Källa/Source: Sidas 2014.


Sidansvarig: Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />