Mellanöstern och Nordafrika

Samarbetet i siffror för Mellanöstern

Uppdaterad: 16 juni 2015

Varje år redogör Sida för regeringen hur vi har använt och fördelat anslaget. Vi redovisar biståndet till varje land fördelat på ämnesområden.
Kostnader / Costs SEK
Hälsa / Health 3 085 000
Utbildning / Education 4 976 000

Forskning / Research 0
Demokrati, mänskliga rättigheter &
jämställdhet /
Democracy, Human rights &
Gender equality
319 275 000

Konflikt, fred och säkerhet /
Conflict, Peace and Security
16 694 000

Humanitärt bistånd /
Humanitarian Aid
641 522 000
Hållbar samhällsbyggnad /
Sustainable infrastructure
and Services
63 492 000
Marknadsutveckling /
Market Development
91 348 000

Jord- och skogsbruk /
Agriculture and Forestry
433 000

Miljö / Environment 184 000
Budgetstöd för fattigdomsbekämpning /
Budget support
0
Övrigt / Other 984 000

Totalt / Total 1 141 993 000

Källa/Source: Sidas 2014.


Sidansvarig: Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />