Genom att samla information från myndigheter, biståndsgivare och andra aktörer så har Open Development Cambodia skapat en webbaserad kartdatabas över landet där man kan se vad som planerats.

Fotograf Open Data Cambodia

Genom att samla information från myndigheter, biståndsgivare och andra aktörer så har Open Development Cambodia skapat en webbaserad kartdatabas över landet där man kan se vad som planerats.

Bönder i de byar som tagit fram egna kartor och lagt in information om t.ex. illegal skogsavverkning har varit bättre än andra på att hävda sina rättigheter.

Fotograf David Isaksson/Global Reporting

Bönder i de byar som tagit fram egna kartor och lagt in information om t.ex. illegal skogsavverkning har varit bättre än andra på att hävda sina rättigheter.

Resultatexempel

Öppen data stärker fattigas rättigheter

Uppdaterad: 19 juni 2014

Kampen om marken hårdnar runt om i världen. Men fattiga bönder som inte har dokument som styrker det de äger har svårt att hävda sina rättigheter inför storföretag och myndigheter. Ett sätt använda sig av öppna data för att stärka människors rättigheter är projektet Open Development Cambodia som stöds av ICT-centret Spider vid Stockholms universitet.

– Ofta fick människor inte veta något om företags och myndigheters planer förrän bulldozern körde in och förstörde deras hus och odlingar. Så vad vi ville göra var att skapa en samlad databas där människor kunde se vilka planer som fanns – och reagera på dessa innan det var för sent! berättar Terry Parnell på Open Development Cambodia.

Genom att samla information från myndigheter, biståndsgivare och andra aktörer så har Open Development Cambodia skapat en webbaserad kartdatabas över landet där man kan se vad som planerats. Den som t.ex. vill veta vilka gruvbrytningar som regeringen godkänt klickar i dessa på den webbaserade kartan. Med hjälp av Open Development Cambodia kan folk i byarna också se vilka brunnar som försvunnit – eller riskerar att försvinna – när allt mer mark tas över av de stora företagen.

– Vad vi vill är att människor ska ladda ned våra kartor, lägga in egen information om till exempel illegal skogsavverkning och utnyttja kartorna för att stärka sina rättigheter, fortsätter Terry Parnell.

De första som såg möjligheterna i den öppna data som finns på webbplatsen var utländska journalister och forskare. Men nu får allt fler upp ögonen:

– En del organisationer ifrågasatte det hela. De förstod inte vad det skulle vara bra för, de var helt enkelt inte vana vid att tänka på data som viktigt för påverkansarbetet. Men bönderna förstod. Vi kan också se att de byar där människor gjort sina egna kartor också varit de där man bäst kunnat hävda sina rättigheter. Deras identitet stärktes när de kunde säga ”där är mina fruktträd”, konstaterar Terry Parnell.

Huy Eng är programmeraren bakom webbplatsen. Hon tillhör en första generation av kambodjanska hackare och programmerare.

– Jag läste bokföring på universitet, men det var webb jag var intresserad av och därför började jag plugga webbdesign istället, berättar hon.

Öppenhet bland biståndsgivare viktigt

Huy Engs kommer själv från ett privat företag och hennes arbete är ett exempel på hur organisationer och nystartade privata IT-företag kan samarbeta. Den stora utmaningen för Open Development Cambodia för närvarande är att få upp en webbplats på det lokala språket khmer och att få in mer topografisk data som kan vara till nytta för bönder på landsbygden. Man behöver även nå ut bättre till biståndsgivarna:

– Det talas mycket om att biståndsgivarna och myndigheter öppet ska dela med sig av data. Men det har vi inte sett mycket av här i Kambodja. Den aktör som var svårast att få information från har faktiskt varit den asiatiska utvecklingsbanken Asian Development Bank, menar Terry Parnell.

Med hjälp av det svenska stödet får Open Development Cambodia nu möjlighet att förstärka sin forsknings- och analysdel och därmed också kunna ta fram mer information – som ännu fler har nytta av. Ett område som är särskilt prioriterat är att få fram mer uppgifter om de företag som köper och investerar i mark. Ofta är ägandeförhållandena oklara och inte sällan är den kambodjanska makteliten inblandad. Men att människor skaffar sig kunskap är inte alltid populärt hos dem som styr. I Kambodja har politiker med starka kopplingar till markägare sökt driva fram en lag som skulle förbjuda vanliga människor och organisationer att skapa egna kartor.

– Det är uppenbart att människors kunskap hotar intressen hos t.ex. dem som ägnar sig åt illegal skogsavverkning, konstaterar Terry Parnell.

 

Det svenska ICT-centret Spider finansieras av Sida och Stockholms universitet. Läs mer på spidercenter.org

Länk till Open Development Cambodias webbplats 


Sidansvarig: Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />