Skolbarn i Kambodja

Utbildning är ett av den kambodjanske regeringens prioriterade områden och ett av de viktigaste målen är att fler barn genomgår grundskolan.

Foto: Magnus Saemundsson, Sida

Resultatexempel

Fler flickor går i skolan

Uppdaterad: 27 januari 2015

Utbildning är ett av den kambodjanske regeringens prioriterade områden och ett av de viktigaste målen är att fler barn genomgår grundskolan. UNICEF arbetar på uppdrag av Sida med att introducera så kallade ”barnvänliga skolor” med fokus på genusfrågor och där flickor ges samma rätt till kvalitetsutbildning som pojkar.

Efter årtionden av krig och konflikter där skolsystemet närmast utraderades håller Kambodja, för första gången i historien, på att få ett heltäckande utbildningssystem. Det var inte förrän i början av 2000-talet som den kambodjanska staten började på allvar att satsa på att bygga ett sammanhängande system över hela landet. Den drivande agendan har varit den världsomfattande kampanjen för utbildning för alla, som på engelska kallas Education for All – EFA. Stora framsteg har gjorts under det gångna decenniet även om det var från en mycket låg nivå.

Från att endast 64 % av alla barn året 1999 blev inskrivna i skolan har inskrivningsprocenten fram till 2009 ökad till 89 %. Därmed inte sagt att alla dessa barn går i skolan, ungefär hälften slutför inte ens de första sex åren. Till gymnasienivå fortsätter 16 % och endast 3 % till högre utbildning. Ett ännu större problem är att endast 0,6 % av alla vuxna kambodjaner har någon form av yrkesteknisk utbildning.

Utbildning är ett av den kambodjanske regeringens prioriterade områden och ett av de viktigaste målen är att fler barn genomgår grundskolan. UNICEF har, med Sida som huvudfinansiär, under flera år bidragit till detta genom att introducera så kallade ”barnvänliga skolor”. Arbetet har bedrivits i 6 av landets 24 provinser men har blivit så framgångsrikt att regeringen nu har bestämt att alla landets skolor ska bli ”barnvänliga”.

En av de grundläggande delarna i konceptet ”barnvänliga skolor” är att öka förståelsen för genusfrågor, att flickor i samma grad som pojkar ska ha rätt till kvalitetsutbildning.

”Det saknas förebilder”, säger Kerstin Karlström, utbildningsansvarig på UNICEF i Kambodja. “Flickorna och deras föräldrar ser ytterst få personer som har fått ett bättre liv genom utbildning, detta gäller speciellt på landsbygden.”

 “I första klass är det ingen skillnad på antalet pojkar och flickor” säger skolchefen Sou Kim Try i Kampong Thom distriktet. ”Men, när de kommer upptill årskurs sju är skillnaden mycket stor. Det är fattigdomen som är främsta orsaken till att flickorna hoppar av skolan.”

Lärarna utbildas i genusfrågor

I UNICEF:s program ingår fortbildning för alla lärare i genusfrågor och utbildning av särskilda ”flickrådgivare”, oftast kvinnliga lärare eller mammor till elever. Dessa lärare har i uppdrag att ha kontakt med och hjälpa flickor som riskerar att sluta skolan i förtid, att identifiera hinder för flickors skolgång i närmiljön och arbeta för ökad jämställdhet mellan könen. I allmänhet har det visat sig att dessa flickrådgivare har spelat en mycket stor roll, både för att minska avhoppen men också för att få flickor att återvända till skolan.

Om en flicka har varit borta från skolan i mer än tre dagar eller har hoppat av tar rådgivaren kontakt med den aktuella flickans hem för att diskutera och ta reda på orsaken till frånvaron eller avhoppet. Rådgivaren, flickan och familjen kommer sedan överens om åtgärder.

Trots att många av dessa flickor återvänder till skolan är det en del som inte gör det eller hoppar av igen. Även om avhoppen i huvudsak beror på fattigdom både när det gäller pojkar och flickor så finns en ytterligare orsak för flickornas avhopp. Av tradition anses det i det kambodjanska samhället att utbildning inte är viktigt för flickor. Att barnen, och då speciellt flickorna, går i skolan är inte viktigt för många fattiga föräldrar eftersom deras framtida möjlighet till jobb och inkomst påverkas i så liten grad av det.

Som överallt i världen drömmer kambodjanska barn och deras föräldrar om ett bättre liv. En väg mot målet är att gå i skolan men för många förblir det en dröm, avståndet till skolan kan vara oöverstigligt, kostnaden för hög och kvalitén för låg. Ännu återstår det väldigt mycket arbete innan utbildningen verkligen kan leva upp till förväntningarna.


Sidansvarig: Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />