Kambodja

Uppdaterad: 26 juli 2016

Officiellt namn:

Preah Reacheanachakr Kampuchea/Kungariket Kambodja

Antal invånare:

15 577 899 (2015)

Huvudstad med antal invånare:

Phnom Penh, 1 700 000 invånare (uppskattning 2013)

Yta:

181 035 km²

Statsskick:

monarki, enhetsstat

Statschef:

kung Norodom Sihamoni

Folkgrupper:

khmerer 90 %, små grupper av vietnameser, kineser,
cham m fl

Språk:

khmer är officiellt språk, största minoritetsspråk är
vietnamesiska, kinesiska och cham; franska och engelska
används inom affärslivet

Religion:

theravadabuddism, små grupper av mahayanabuddister,
kristna, muslimer och anhängare av inhemska religioner

Viktigaste exportvaror:

kläder, timmer, gummi, ris, fisk, tobak

Medlemskap i internationella organisationer:

FN, ASEAN, IMF,  WTO, Asiatiska utvecklingsbanken m fl

BNP per invånare:

1 095 US dollar (2014)

Biståndets andel av BNI:*

5,1 % (2014)

Världsbankens landkategori:

Låginkomst

Förväntad livslängd:

68 (2014)

Spädbarnsdödlighet:

25 av tusen födda (2015)

Läs- och skrivkunnighet:

73,9 % (2009)

Andel av befolkningen
med tillgång till rent vatten:

71,3 % (2012)

Andel hivsmittade (bland invånare i åldern 15-49 år):

0,6 % (2014)

Tillgång till telefon (mobiltelefonabonnemang per 100 invånare):

133 (2014)

Korruptionsranking:

150 av 167 (2015)

HDI-ranking:

143 av 188 (2015)

* Bruttonationalinkomsten (BNI) anger det totala värdet av varor och tjänster producerade inom ett land samt dess inkomster i form av till exempel räntor och lån från andra länder. Statistiken omfattar inte alla länder utan endast de som finns med i DACs lista över mottagarländer. Den täcker inte heller till exempel privat bistånd. The Development Assistance Committee, DAC är en del av OECD där 24 länder ingår, bland annat de nordiska länderna, Storbritannien, USA, Frankrike och Tyskland.

Uppgifterna har tagits fram i samarbete med Utrikespolitiska Institutet


Sidansvarig: Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän