En pojke i vit skjorta står framför en skrivtavla, i bakgrunden står en lärare.

Irakiska barn undervisas i arabiska, engelska, matematik och naturkunskap och får också delta i lekar och psykosociala aktiviteter i NRC:s skolor i flyktinglägren i Mosul.

Foto: Elias Abu Ata/NRC

Resultatexempel

Skolorna öppnar igen när Mosul återtagits från ISIS

Uppdaterad: 24 februari 2017

När ISIS intog Mosul 2014 förlorade hundratusentals barn och ungdomar möjligheten att gå i skolan som vanligt. När östra Mosul återtogs var Unicef snabbt på plats och bidrog till att öppna hittills 70 skolor. Även barn som bor i flyktingläger får nu undervisning.

Irak är ett land med stolta utbildningstraditioner och en högt utbildad befolkning. Men under ISIS tvååriga styre av Mosul ändrades utbildningsplanen till en extrem version där matte kunde handla om att räkna gevärskulor och flickor inte fick gå i skolan. 80-90 procent av föräldrarna tog hem barnen.

I takt med återtagandet av staden under hösten 2016 har Unicef - bland annat med stöd från Sverige - arbetat för att så snabbt som möjligt se till att barnen kan börja skolan igen. I början av 2017 öppnades sammanlagt 70 skolor i östra Mosul av Unicef och den lokala utbildningsmyndigheten, vilket innebär att 54 000 barn har kunnat sätta sig i skolbänkarna igen. Fler skolor förväntas öppna trots utmaningar med totalförstörda byggnader och minor.

Stor efterfrågan från lärare och elever

Unicef utrustar skolorna med vatten och toaletter samt bistår med utbildningsprogram och informationskampanjer mot våld. Dessutom ges utbildning till lärare och pedagoger och skolmaterial för 120 000 barn förbereds. Trycket är stort från lärare och elever.

– Rektorer ringer de lokala myndigheterna dagligen och vill att skolor öppnas. Det är en enorm efterfrågan på utbildning, säger Peter Hawkins, Unicefs representant i Irak.

Han menar att skolornas öppnande verkligen förändrat mentaliteten i Mosul.

– Barn ser att de har ett värde och kan ta sig genom de trauman som de två senaste åren har inneburit för dem. Vi ser att utbildning bidrar till att normalisera vardagen och hjälper människor att blicka framåt snarare än att sörja det som hänt.

Vid skolan Muharabiin i östra Mosul säger läraren Abd Alsalam att utan utbildning finns inget liv.

– När Da'esh (ISIS) kom till Mosul försvann utbildningen och med den även livet. Nu är livet tillbaka, tack gode gud.

Men västra Mosul är fortfarande under ISIS styre och där väntar strider, lidande och också internflyktingar. Unicef förbereder för insatser utifrån erfarenheterna i östra Mosul.

Internflyktingar får utbildning i lägren

Sidastödda Norwegian Refugee Council (NRC) erbjuder i samarbete med Unicef utbildning i de tillfälliga läger som satts upp för internflyktingar. Stöd från Sida gör det möjligt för NRC att erbjuda
6 700 barn utbildning i lägren Hassan Sham och Khazer Emergency. Men sammanlagt har många fler deltagit i undervisningen. Varje dag kommer 100 nya barn samtidigt som andra kan lämna lägret och återvända hem till östra Mosul.

Lärarna är själva internflyktingar som har tidigare erfarenhet av undervisning eller lärarutbildning. De får också gå en inledande kurs innan de börjar undervisa.

– Inom 48 timmar efter stridernas början hade vi satt upp de första tälten med grundläggande utbildningsaktiviteter. Numera erbjuds skola tre dagar i veckan men vi ser ofta barnen smita in under lektioner de andra dagarna också. De är så entusiastiska över att kunna gå i skolan igen! säger Courtney Lare som är utbildningsansvarig vid NRC Irak.

Hon betonar att utbildning inte enbart betyder vanliga skolämnen. NRC erbjuder också psykosocialt stöd, föräldra- och mödragrupper samt information om könsrelaterat våld. Särskilt traumatiska upplevelser får barnen möjlighet att bearbeta genom att ägna sig åt sport, kulturaktiviteter, yoga och andningsövningar. De får också stöd för att kunna hantera återkommande mardrömmar.

– Föräldrarna berättar att barnen sover bättre och är gladare bara av att vara tillbaka i skolan. När jag besöker lägren springer barn ofta fram för att rabbla multiplikationstabeller. Andra berättar att det viktigaste är att de för första gången kan berätta vad de varit med om för en vuxen person som bryr sig.

Viktigt att se snabba förbättringar

Peter Hawkins från Unicef berättar att barnen i skolorna i Mosul också är entusiastiska.

– Det är viktigt att de snabbt ser fördelarna med att staden återtas. Förutom att alla barn har rätt till utbildning kan det även leda till andra positiva förändringar. Vi behöver bryta cykeln av missnöje. Brist på utbildning kan leda till en förlorad generation vilket skulle få enorma följder, och öka risken för fortsatt konflikt.

Stödet från Sverige är inte öronmärkt. Peter Hawkins betonar att det är viktigt för att Unicef ska kunna reagera snabbt på akuta situationer som i Mosul, och också kunna arbeta med processer som kräver längre perspektiv. Ett exempel är stödet till Iraks framtagande av en flerårig utbildningsplan.

– Irak är ett medelinkomstland som har haft och kommer att ha resurser i framtiden. Vår roll är att hjälpa dem att använda resurserna på ett så effektivt sätt som möjligt. Det handlar om att utveckla skolplaner och bygga kapacitet och samarbeten över tid.

Sidansvarig: Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />