Flyktingar i Derabund, Irak, får lära sig om minor och hur farorna med dessa kan undvikas.

Fotograf Sean Sutton/MAG

Flyktingar i Derabund, Irak, får lära sig om minor och hur farorna med dessa kan undvikas.

Minröjning vid flyktinglägret Bajid Kandala i irakiska Kurdistan.

Fotograf Sean Sutton/MAG

Minröjning vid flyktinglägret Bajid Kandala i irakiska Kurdistan.

Minor ett stort problem för Iraks flyktingar

Uppdaterad: 29 oktober 2014

Med de pågående och eskalerande konflikterna i Irak ökar antalet flyktingar dramatiskt. Många tvingas fly genom områden som fortfarande är tungt minerade sedan tidigare konflikter. Sida stödjer organisationer i landet som arbetar med minröjning och utbildning kring faror med minor.

Irak är ett land där konflikter under decennier har avlöst varandra. De många krig som drabbat landet har lämnat landminor och andra explosiva ämnen efter sig i marken. Irak beräknas idag vara ett av världens mest mintäta länder. Utöver att orsaka dödsfall och skador, försvårar minor och rester från krig utvecklingen i landet. Explosiva ämnen gör att civilbefolkningen inte kan använda värdefulla resurser såsom jordbruks- och betesmark, vägar och vattentäkter.

Sida stödjer sedan 2002 organisationerna Mines Advisory Group (MAG) och Danish Demining Group (DDG) i Irak. De arbetar för att reducera de risker som rester av landminor och explosiva ämnen medför. Verksamheten fokuserar på två delar: Den ena delen handlar om att bedriva minröjning av mark för att hindra dödsfall och skador samt skapa möjligheter för människor att använda marken och röra sig fritt. Den andra delen handlar om att utbilda och upplysa befolkningen för att skapa medvetenhet kring förekomsten av minor och hur man undviker dem.

Ayad Awad Mohamed, 29, som lever med sin fru och deras tre barn i flyktinglägret Bahar Taza, har genom en kurs med MAG fått lära sig hur man kan undvika farorna med minor och explosiva ämnen.

- Jag är sedan tidigare skadad av oexploderad ammunition. Nu har jag fått information om att det här flyktinglägret är ett gammalt militärt område, och att det fortfarande finns minor här, säger han.

Det är i och med den senaste tidens strider mellan IS, den irakiska armén och andra väpnade grupper som antalet internflyktingar har ökat dramatiskt i Irak. I de norra delarna av landet finns även syriska flyktingar. Nya flyktingläger byggs på tidigare militära områden, och tusentals människor är på flykt i områden som fortfarande är tungt minerade sedan tidigare konflikter.

- Riskerna ökar för olyckshändelser i och med den stora mängden människor på flykt, som dessutom inte känner till områdena, berättar Nina Seecharan, landchef för MAG i Irak.

I norra Irak arbetar nu MAG intensivt med minröjning och med att sprida information om riskerna. Här är ett tjugotal nya flyktingläger planerade av nationella myndigheter och FN-organen UNHCR och OCHA.

- Tack vare MAG har jag nu mer kunskap och vet på vilket sätt vi måste vara försiktiga om vi får möjlighet att återvända till vårt hem, eftersom risken är stor att det kan finnas oexploderad ammunition längs med vägarna i min hemstad, säger Ayad Awad Mohamed.

DDG som arbetar i Basra i södra Irak har inte påverkats i samma utsträckning av de nya flyktingströmmarna. De fortsätter sitt arbete med att röja mark i distriktet Shatt Al-Arab för att möjliggöra återflyttning för internflyktingar från tidigare konflikter.

Både MAG och DDG kompletterar och stärker de ansvariga lokala myndigheternas roll och verksamhet.


Sidansvarig: Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän