Sida och Kvinna till Kvinna arbetar tillsammans med ett program för att stärka lokala kvinnorättsorganisationer på gräsrotsnivå, ”Building Iraqi Women’s Movements”.

Sida och Kvinna till Kvinna arbetar tillsammans med ett program för att stärka lokala kvinnorättsorganisationer på gräsrotsnivå, ”Building Iraqi Women’s Movements”. Kvinnorna identifierar själva vilka frågor som är viktiga i den irakiska kvinnokampen.

Foto: Kvinna till kvinna

Resultatexempel

En starkare röst till Iraks kvinnor

Uppdaterad: 18 september 2014

Att ge Iraks kvinnor en starkare röst så att de kan delta i uppbyggnaden av samhället och få inflytande över beslutsfattandet är målet med vårt stöd till lokala kvinnorättsorganisationer på gräsrotsnivå. Den pågående krisen i Irak försvårar arbetet, men gör insatserna än mer angelägna.

Respekten för de mänskliga rättigheterna är svag i Irak– och den pågående krisen urholkar situationen ytterligare. Kvinna till Kvinna arbetar med ett program för att stärka lokala kvinnorättsorganisationer på gräsrotsnivå, ”Building Iraqi Women’s Movements”. Vi stödjer deras arbete som genomförs i samarbete med de irakiska kvinnorättsorganisationerna. Genom att bidra till att bygga upp de lokala organisationernas egen kapacitet och finansiera mindre projekt inom deras verksamhet, etablera nätverk samt stödja institutioner är målet att bidra till stärkt respekt för de mänskliga rättigheterna.

De lokala kvinnorättsorganisationerna identifierar själva vilka frågor som är viktiga i den irakiska kvinnokampen. Organisationerna finns verksamma i flera delar av Irak och arbetar bland annat med rättsstöd, konstitutionell förändring, anti-trafficking och påverkansarbete. Kvinna till Kvinnas uppgift är att genom kunskap om metoder finnas där som stöd.

”Kvinna till Kvinna talar med oss som människor och uppmanar oss att arbeta med frågor som är viktiga för vårt samhälle. Samtidigt som de är seriösa i sitt arbete är de också mer flexibla och till hjälp för oss. Andra organisationer vill införa sina egna idéer och vill inte bidra med finansiering om vi inte köper det upplägget, säger en representant från en av Kvinna till Kvinnas partnerorganisationer”.

Utvecklingen i Irak har under sommaren 2014 kraftigt försämrats och det har i sin tur begränsat möjligheterna för Kvinna till Kvinna och deras samarbetspartners att genomföra sin verksamhet. Warvin är en av de organisationer som deltar i arbetet. De vittnar om den svåra situationen för de många kvinnliga internflyktingarna vars behov är långt från tillgodosedda. Behoven av psykologiskt stöd och medicinsk hjälp är enorma samtidigt som förnödenheter såsom hygienartiklar och kläder saknas. Warvin hade tidigare ett kontor i Sinjar och följer särskilt yezidiernas situation.

Trots de svåra utmaningarna fortsätter många av Kvinna till Kvinnas partners sitt arbete även om arbetsmetoderna på grund av situationen har behövt förändras. En del av organisationerna kan fortsätta sin verksamhet i begränsad utsträckning medan andra tvingas styra om sin verksamhet till stödinsatser eller arbeta på annan ort som internflyktingar. Redan innan den senaste krisen bröt ut arbetade Kvinna till Kvinna aktivt med säkerhetsfrågor och skydd för kvinnorättsaktivister. Detta är en fråga som Kvinna till Kvinna fortsätter att driva.

Snabbfakta om insatsen
Insatsen Building Iraqi Women’s Movements genomförs genom ett avtal mellan Sida och Kvinna till Kvinna.

Genomförandeorganisationer är: Kvinna till Kvinna, Warwin foundation for Women’s Issues, Baghdad Women’s Association, Pana Center, Amez Center, Women’s Media and Education Center, HAWA organisation for Relief and Development, Organisation of Women’s Freedom in Iraq

Aktivitetsperiod: 2011-2015
Stöd: 44 158 000
Syfte och mål: Genom att bidra till kapacitetsbyggnad, nätverksarbete, institutionellt stöd samt projektfinansiering till lokala kvinnorättsorganisationer ämnar Kvinna till Kvinna att bidra till en stärkt och mobiliserad kvinnorörelse i Irak.


Sidansvarig: Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />