Irakiska lokalpolitiker på besök för att studera hur Göteborg och Stockholm är organiserat.

Irakiska lokalpolitiker på besök för att studera lokalpolitik och få kunskap om hur Göteborg och Stockholm är organiserade.  

Foto: Anna Backmann

De bygger lokal demokrati trots konflikt

Uppdaterad: 2 oktober 2014

En vecka i augusti besökte en irakisk delegation på 14 personer från provinsen Diwaniyah Göteborg och Stockholm för att lära sig mer om styrning och ledning av lokal administration och service. Besöket utgör en del av Sidas stöd till en demokratisk utveckling i Irak. Genom insatser för att bygga upp den lokala administrationen bidrar vi till byggandet av ett samhälle där medborgarna har tilltro till och insyn i beslutsfattandet. 

Gruppen, som leddes av provinsens guvernör Dr Ammar Albualikhan, bestod av viceguvernören, fem ledamöter från provinsfullmäktige, en ledamot från det irakiska parlamentet och tjänstemän från Diwaniyah. 

Under veckan i Sverige träffade delegationen bland annat beslutsfattare från Göteborgs stad och Västra Hisingens stadsdelsförvaltning. De besökte också sociala verksamheter i Göteborg och Stockholm samt diskuterade med Lena Hjelm Wallén vad det innebär att vara förtroendevald.

Syftet med besöket var främst att få ny kunskap om politikers roller. Besöket var en del av en större insats som handlar om att bidra till bättre samhällsstyrning på lokal nivå. Genom utbytet av erfarenheter med svenska representanter kunde de besökande irakierna utveckla sina kunskaper kring planering och uppföljning av offentlig service. Irak står inför en decentraliseringsreform som innebär nya roller för lokala politiker och tjänstemän.

– Vi har insett vikten av kontinuerlig dialog mellan centrala och lokala beslutsfattare. Utan dialog är risken stor att det uppstår konflikter eller missförstånd som i slutändan drabbar de svagaste” säger Mrs Zainab Al-Abedi, ordförande i nämnden för kvinnofrågor i Diwaniyahs provinsfullmäktige.

Vikten av lokalt samarbete i konfliktdrabbat land

Provinsen Diwianiyah är en av Iraks fattigaste provinser. Många invånare är socialt och ekonomiskt utsatta. Den senaste tidens utveckling i Irak har påverkat provinsen i mindre utsträckning än andra delar av landet, även om grupper av internflyktingar har sökt sig dit och många unga män har rest därifrån för att delta i striderna.

Ett viktigt sätt att bidra till en långsiktig utveckling i det konfliktdrabbade Irak är att stärka förutsättningarna för ett gott samarbete mellan politiker på lokal nivå. Efter Sverige-besöket fortsätter nu arbetet med beslutsfattare och tjänstemän i Diwaniyah för att tydliggöra roller och ansvar. Och Diwaniyah’s guvernör hoppas på ett fortsatt samarbete med Göteborgs Stad:

– Vi har ingen brist på pengar eller andra resurser. Vad vi behöver är kunskap och långsiktiga relationer med goda samarbetspartners. Sverige har ett mycket gott rykte i Irak och vi hoppas kunna fortsätta arbeta ihop.

 

Fakta 

Samarbetspart: Sveriges Kommuner och Landsting

Genomförande part: SKL International

Belopp: 19 559 750 kr

Syfte: Sida har sedan 2012 finansierat Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) projekt ’Governance in Social Care Iraq’. Projektet genomförs i provinserna Duhok och Diwaniyah och har som syfte att bidra till stärkt samhällsstyrning på lokal nivå med specifikt fokus på den sociala sektorn. 


Sidansvarig: Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />