En kvinna i den kurdiska delen av Iraq röstar i parlaments- och presidentvalet 2009.

En kvinna i den kurdiska delen av Irak röstar i parlaments- och presidentvalet 2009.

Foto: UN Photo/Rick Bajornas

Irak

Vårt arbete i Irak

Uppdaterad: 8 augusti 2017

Det svenska biståndet i Irak är fokuserat på fred- och statsbyggande samt jämställdhet. Målet är varaktig fred, förbättrade levnadsförhållanden och demokratisk utveckling.

2013 beslutade regeringen att fasa ut det bilaterala biståndet till landet eftersom Irak är ett medelinkomstland. Utvecklingen har sedan dess förvärrats kraftigt med pågående väpnad konflikt mot Daesh, ökad politisk instabilitet och religiösa motsättningar, kränkningar av mänskliga rättigheter och en försämrad humanitär situation.

I ljuset av den förvärrade säkerhetssituationen har en ny, flerårig biståndsstrategi tagits fram för Irak, med fokus på freds- och statsbyggnad samt jämställdhet.

Informationen nedan beskriver arbetet utifrån den tidigare strategin.

Demokratisk samhällsstyrning och mänskliga rättigheter

Sida stödjer projekt som stärker lokala myndigheter och då arbetar vi med såväl centrala institutioner i Bagdad som med regioner och kommuner. Under de senaste årtiondena har makt och resurser koncentrerats till huvudstaden, vilket lämnat stora delar av Irak utan satsningar på infrastruktur eller ekonomisk utveckling. Det har också resulterat i en eftersatt administrativ kapacitet hos regioner och kommuner.

Sida har handlat upp tekniskt stöd för att stärka den tekniska kapaciteten hos Council of Ministers Secretariat – motsvarigheten till svenska statsrådsberedningen. Stödet har gett resultat i förbättrad berednings- och uppföljningskapacitet i regeringsarbetet och stärker därmed även förutsättningar för decentralisering. Sida bidrar till UNDP:s nationella program för lokal utveckling och finansierar Sveriges Kommuner och Landsting som båda stödjer den regionala och lokala kapaciteten hos myndigheterna. Syftet med projekten är att stödja Irak att kunna vända bort från överdriven centralstyrning och att bidra till ett ökat folkligt deltagande i beslutsprocesser på alla nivåer. SKL:s samarbete fokuserar på områdena Al Qaddesiya och Duhok.

Inom området för mänskliga rättigheter stödjer Sida bland andra den nyetablerade MR-kommissionens arbete, fristående media och förföljda journalister genom International Media Support samt irakiska kvinnoorganisationer på flera platser i landet genom organisationen Kvinna till Kvinna som hjälper sina irakiska partnerorganisationer att utvecklas som starka röster för kvinnor i samhället.

Handel, näringsliv och finansiella system

Målet inom området är ”ökade möjligheter till försörjning för fattiga irakier”. För att bidra till detta mål arbetar Sida för att stärka institutionell kapacitet inom handelsområdet, samt för att stödja privatsektorutvecklingen och stärka finansiella system.

Till exempel utgår ett stöd via Världsbanken för utveckling av privatsektorn på flera olika nivåer, bland annat genom reformering av lagar och regelverk både centralt och regionalt, ombildning av statligt ägda företag samt mikrofinansiering av små företag.

Sida finansierar även kurser inom programmet för International Training Programmes (ITP) specifikt för Irak. Dessa erbjuder tekniskt stöd och utbildning till statliga tjänstemän och ekonomiska aktörer inom området med fokus på internationell handel, förhandlingsteknik, WTO-avtal, tekniska handelshinder, kvalitetsinfrastruktur, handel med livsmedel samt riskhantering inom banksektorn.

Sidas omfattande stöd till UNIDO som sker i samarbete med det irakiska planeringsministeriet och nationella myndigheter för kvalitetskontroll, syftar till att stärka förutsättningar för Iraks handelskapacitet och handelssystem och har även positiva bieffekter på konsumentskydd nationellt.

Humanitärt stöd och minröjning

Det humanitära stödet till Irak har varit omfattande under 20 års tid. Behoven har under 2014 ökat dramatiskt och Sida har ökat stödet och planerar ytterligare utökning. Det humanitära stöd kanaliseras främst via multilaterala organisationer, som UNHCR och Internationella Röda Korset, ICRC. Huvudsakliga målgrupper för det humanitära stödet är flyktingar, återvändande och internflyktingar.

Sida ger även visst stöd till minröjning liksom till att bygga nationell kapacitet att fortsätta röjningsarbetet på egen hand.


Sidansvarig: Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />