En närbild på en kvinna som håller ett litet barn.

Fotograf 3MDG

Ma Thin Thin drabbades av akuta komplikationer vid förlossningen och kunde tack vare finansiering från 3MDG remitteras till sjukhuset. Här tillsammans med sin dotter.

En kvinna i sjuksköterskeuniform står utanför en byggnad tillsammans med fem kvinnor med små barn i famnen.

Fotograf 3MDG

Barnmorskan Daw Ei Ei Han tillsammans med mammor och barn som har förlösts vid hälsokliniken i samhället Kone Thar. Kliniken har byggts med stöd från 3MDG.

Resultatexempel

Liv räddas när sjukvården stärks i Myanmar

Uppdaterad: 5 april 2018

I Myanmar har ett långt militärt styre inneburit att hälsosektorn blivit svårt eftersatt. Men sedan 2013 har fonden 3MDG bidragit till att rädda liv genom bland annat insatser inom mödra- och barnhälsovård. Parallellt sker ett mer långsiktigt arbete med att bygga upp fungerande hälsosystem. Sida är en av sju givare till fonden.

Efter årtionden av militärt styre lider hälsosektorn i Myanmar av betydande problem. Minimala resurser har satsats på hälsa, den nationella samordningen är dålig, bristen på utbildade läkare och personal är påtaglig och kapaciteten låg. Det har resulterat i att människor saknar tillgång till även basal sjukvård - i synnerhet på landsbygden. Kvinnor är särskilt utsatta - mödradödligheten i Myanmar är bland de högsta i Asien.

Sedan 2013 stödjer Sida tillsammans med sex andra givare hälsosektorn i Myanmar genom fonden 3MDG, som förvaltas av FN-organet UNOPS. Fonden har markant förbättrat tillgången till sjukvård i ett antal svårtillgängliga områden i landet. Fokus är mödra- och barnhälsovård och infektionssjukdomar (hiv, tuberkulos och malaria), allt inom ramen för uppbyggnad av landets egna hälsosystem.

– Det här är det bästa sättet att så koordinerat som möjligt stödja en regering som man inte direkt kan samarbeta med.* Att givare jobbar tillsammans gör det möjligt att samordna arbetet, driva aktiviteter i större skala, hitta pragmatiska lösningar och nå ut till fler människor. För regeringen är det också bättre att vi givare pratar med en röst, säger Tomas Lundström som handlägger stödet till fonden från ambassaden i Myanmar.

Fokus på mödra- och barnhälsovård

Den största delen av hälsofonden är mödra- och barnhälsovård där 4,5 miljoner människor har nåtts sedan 3MDG startade i januari 2013. Bland annat har 184 000 kvinnor förlösts av utbildad vårdpersonal. 192 000 kvinnor har fått mödravård under och efter graviditeten.

– Vi vet att med utbildning och kunskap kan riskerna i samband med barnafödande minskas markant, det är inget nytt. Vid eventuella komplikationer kan kvinnorna hänvisas vidare. Pratar man om att rädda liv så gör det stor skillnad, säger Tomas Lundström.

Utmaningen har varit att nå kvinnorna. 3MDG har bland annat sett till att mobila barnmorsketeam och frivilliga som kan utföra enklare uppgifter i samband med graviditeter ute i byarna har fått utbildning på grundläggande nivå och att barnmorskor vidareutbildats. Eftersom många delar av Myanmar helt eller delvis saknar grundläggande hälsovård så bygger man också vidare på det system av frivilliga hälsoarbetare som kan utföra enklare sjukvård, som finns i många områden i Myanmar.

– 3MDG:s stöd till frivilliga och den nationella barnmorskeutbildningen har stor betydelse, både nu och för framtiden, säger Tomas Lundström.

En av dem som fått utbildning är Daw Ling Gei Pai som är barnmorska vid hälsocentret i Nga Shawng. Genom kursen i Basic Emergency and Obstetric and Newborn Care lärde hon sig att identifiera och hantera blödningar i samband med förlossningar. Daw Ling Gei Pai minns när hon kort därefter besökte byn Chawk Yo och mötte en blek mamma med lågt blodtryck. Med de nya kunskaperna kunde hon snabbt ingripa och stoppa blödningen inom en halvtimme.

– Jag var så glad att kunna hjälpa kvinnan genom det jag hade lärt mig. Möjligheterna att öva på dockor under kursen gjorde enorm skillnad i den här akuta situationen. Jag visste direkt vad jag skulle göra.

Hiv, tuberkulos och malaria tillhör de vanligaste orsakerna till sjukdom och dödsfall i Myanmar. Särskilt problematiskt är resistenta former av malaria och tuberkulos. 3MDG har därför särskilt fokuserat på dessa sjukdomar, i synnerhet bland särskilt utsatta grupper och i svårtillgängliga delar av landet. Genom 3MDG har två miljoner malariatester utförts och 134 000 människor har fått behandling mot sjukdomen.

Viktig uppbyggnad av hälsosystem

De här resultaten har en direkt betydelse för fattiga människors hälsa och liv. Samtidigt är det också viktigt att arbeta på en strukturell nivå för att bidra till att nya system byggs upp och att regeringen får bättre förutsättningar att själv kunna ge invånarna kvalitativ sjukvård.

– Om inte systemen byggs upp på nationell nivå får man inte resultat på lång sikt. Målet med allt bistånd är att regeringen ska kunna ta över och göra det vi gör. Här i Myanmar är förutsättningarna särskilt svåra eftersom det har varit en militärdiktatur så länge, säger Tomas Lundström.

Men för första gången på åtminstone 40 år har det nu tagits fram en bra nationell hälsoplan. I utvecklingen av planen har alla viktiga aktörer deltagit, även olika etniska gruppers hälsoorganisationer.

– Idag är regeringen en aktiv del av fonden och vi har ett bra samarbete med hälsoministeriet, säger Tomas Lundström.

3MDG bidrar också till att det i samarbete med regeringen byggs hälsokliniker och utvecklas system för leverans av mediciner och utbildning av medicinsk personal. Wai Yee Khine som arbetar med att stärka landets hälsosystem vid 3MDG ser positivt på regeringens alltmer aktiva roll.

– Ett nyckelresultat är att vi kunde assistera i hälsoministeriets arbete med att ta fram den femåriga hälsoplanen. 

Tomas Lundström hoppas att bättre nationella hälsosystem på sikt kan bidra till en mer likvärdig hälsovård i Myanmar.

– Nu är det otroligt orättvist. I en by kan du ligga och dö medan du på ett annat ställe har tur för att det just där råkar finnas någon form av stöd.

*Sidas arbete styrs av strategier som regeringen beslutar om. Den nuvarande samarbetsstrategin för Myanmar är från år 2013, då det skedde en mindre övergång mot civilt styre men militärens parti fortfarande styrde. Sveriges strategi var därför tydlig i att vi inte skulle stödja regeringen.


Sidansvarig: Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />