Tre personer står på en parkering bakom en liten filmkamera på stativ. En kvinna filmar och mannen i mitten pekar på något.

Tre journalister deltar i en utbildning i tv-journalistik som drivs av International Media Support och Fojo med stöd från Sida.

Foto: Petra Quiding/Fojo

Myanmar (Burma)

Vårt arbete i Myanmar (Burma)

Uppdaterad: 9 december 2016

Sverige har stött den burmesiska demokratirörelsen i flera decennier, först utanför landets gränser och sedan början på 2000-talet huvudsakligen inne i Myanmar. Sveriges stöd fokuserar på mänskliga rättigheter, fred och hälsa och målgruppen är främst kvinnor och etniska minoriteter.

Den svenska regeringens resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Myanmar 2013 – 2017 har fokus på:

  • ökad respekt för mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och ansvarsutkrävande
  • brett folkligt deltagande i fredsprocesser
  • förbättrad hälsa för kvinnor och barn, med särskild fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Dessutom ger Sverige humanitärt stöd för att möta akuta humanitära behov i landet.

Flyktingkriser och humanitära behov

Som ett resultat av långvariga interna konflikter samt återkommande naturkatastrofer finns sedan lång tid tillbaka humanitära behov i Myanmar. Enligt INFORM Risk Index, som analyserar risken för humanitär kris eller katastrof, rankas Myanmar som det tolfte mest utsatta landet i världen. Beträffande risker för naturkatastrofer, räknas Myanmar till det mest utsatta landet i hela Asien och Stillahavsområdet.

Sedan 2002 har 13 miljoner människor drabbats av naturkatastrofer och historiska data visar att Myanmar återkommande och med ett par års mellanrum drabbas av medelstora till stora naturkatastrofer, till exempel orkaner, översvämningar, jordskred och jordbävningar. Även människor som drabbats av de pågående väpnade konflikterna och tvingats till flykt är i behov av humanitär assistans.

Situationen för den utsatta Rohingyabefolkningen i delstaten Rakhine är mycket svår. De värst drabbade områdena är i princip avstängda och det internationella samfundet har krävt omedelbart humanitärt tillträde till området. Viss begränsad humanitär hjälp har återupptagits under kortare perioder.

Sidas humanitära stöd till krisen i Rakhine 2016 går framförallt till mat och nutrition, hälsa samt skyddsinsatser. Sidas stödjer bland annat ACF (Action Contre la Faim/Action Against Hunger) som har lång erfarenhet av att arbeta i Rakhine och har varit en av få internationella aktörer med visst tillträde. Sida stödjer också World Food Programmes (WFP) samt ICRC:s arbete. Sida stödjer även flyktingar från Rakhine som tagit sig över gränsen till Bangladesh och som lever under väldigt svåra förhållanden.

Humanitär access är också ett stort problem i områden där strider pågår i Kachin och norra Shan.

Stöd till civilsamhället, mänskliga rättigheter och jämställdhet

Det svenska stödet till den del av civilsamhället som driver civila och politiska rättigheter samt oberoende medier har bidragit till demokratiska framsteg och ökad respekt för mänskliga rättigheter i Myanmar.

Sverige bidrar också till att stärka de offentliga institutioner som är centrala för demokratisering och för stärkande av rättstatens principer, till exempel parlament, rättväsende, folkräkningen och delar av den centrala och lokala förvaltningen. Syftet är bland annat att förändra statens roll och relation gentemot medborgarna, och på så sätt skapa förutsättningar för civilsamhälles- och demokratiseringsaktörer att utkräva ansvar från staten.

Det svenska stödet har nått ut till en mångfald av lokala organisationer och bidragit till ett livskraftigt och pluralistiskt civilsamhälle. Huvuddelen av insatserna har främjat kvinnors inflytande på olika nivåer.

Sverige är en av de största biståndsgivarna till medieutveckling landet, och har bidragit till att förbättra förutsättningarna för oberoende medier, bland annat genom tillgång till finansiering.

Stöd till förbättrad hälsa för kvinnor och barn

Det svenska stödet inom hälsosektorn genom 3MDG-programmet har bidragit till en nationell utbildning av nya barnmorskor, fortbildning av redan yrkesverksamma barnmorskor och utbildning av frivilliga lokala hälsoarbetare. Tillgängligheten till hälsoservice och förlossningsvård har ökat markant tack vare programmet. Barn och kvinnor löper betydligt mindre risk att drabbas av dödliga sjukdomar och vaccinationen av barn är nästan hundraprocentig på de platser där programmet finns.

Programmet verkar i de mest konflikt- och svårtillgängliga områdena såsom Rakhine och Kachin. Hälsostödet har även visat sig vara viktigt för fredsbyggandet och bidragit till ett ökat förtroendet framförallt mellan etniska grupper, och statliga institutioner såsom hälsoministeriet.

Sverige stödjer också UNFPA:s program för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och könsrelaterat våld med fokus på kvinnor och flickor i konfliktdrabbade områden. Programmet har dessutom skapat en värdefull länk till befolkning i behov av humanitär assistans.

Brett folkligt deltagande i fredsprocesser

Sverige stödjer fredsprocessen i landet genom organisationer som arbetar för fred på gräsrotsnivå samt aktörer som hanterar spänningar och konflikter mellan folkgrupper. Här ingår inter-religiösa konflikter och problematiken i Rakhine; frågor som hittills varit marginella i den nationella fredsprocessen. Det är viktigt att fredsprocessen tar hänsyn även till dessa konflikter för att säkerställa ett brett folkligt deltagande och i förlängningen en hållbar fred i landet.

Sverige stödjer också insatser som utgår ifrån kvinnors verklighet på lokal nivå, till exempel genom Svenska Freds- och skiljedomsföreningen vars partner Dawn Action on Women Network verkar för att minska våld i hemmet och i förlängningen för att kvinnor ska få ett ökat inflytande – politiskt och i landets fredsprocess.

Ett annat exempel är forsknings- och opinionsbildningsinstitutet TNI som haft seminarier runt om i landet för att diskutera med civilsamhället, etniska minoritetsgrupper samt medlemmar från politiska partier om hur kvinnor kan ta en större roll i fredsprocessen. Ett resultat av detta arbete är ett väl mottaget dokument No Women no Peace där kvinnans betydelse i fredsprocessen lyfts. TNI bidrar också till att informera allmänheten om olika skeenden i den officiella fredsprocessen.


Sidansvarig: Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />