Toalett som delas av några familjer i Korail.

Fotograf Sida

En av de toaletter som delas av några familjer i Korail. Tillsammans hjälps man åt att hålla toaletterna rena.

Bild på vägg som ska påminna elever att tvätta händerna.

Fotograf Sida

I projektet som bedrivs av WaterAid i Bangladesh ingår även att informera om hälsa och hygienåtgärder. Till exempel har man hygien-klasser i skolorna i området. Utanför toaletterna i den här skolan finns bilder på väggen för att påminna eleverna om att tvätta händerna.

Sopor vid en sjö i området Korail där förbättringar av sanitet och vatten ännu inte nått.

Fotograf WaterAid

I de områden av Korail dit förbättringarna vad gäller sanitet och vatten ännu inte nått används fortfarande den intilliggande sjön både för att kasta sopor och uträtta sina behov. Idag finns det åtta sopvagnar som hämtar upp sopor och tar dem till stadens soptipp utanför området.

Vattenpump som delas av flera familjer i Korail.

Fotograf Sida

En av de nya vattenpumparna som delas av flera familjer i området.

Resultatexempel

Vatten- och sanitetsprojekt räddar liv i Dhakas slum

Uppdaterad: 28 augusti 2015

I Dhakas största slumområde, Korail, har hundratusentals människor brist på rent vatten, avlopp- och sophanteringssystem. Detta orsakar ständiga sjukdomar och även dödsfall. Men tack vare olika åtgärder, bland annat ett vatten- och sanitetsprojekt finansierat via Sida, är området nu på väg att förändras.

Korail ligger mitt i Dhaka, bara några kvarter från stadens mer välmående delar med nya, höga kontorshus. Från början var marken orörda fält men i slutet av 1970-talet drog urbaniseringen igång och många människor sökte sig från landsbygden in till storstäderna för att söka jobb och Korail togs över av de nyanlända. Idag har Korail närmare 100 000 invånare som mestadels bor i skjul av plåt.

Problemen med att leva i slummen är många, några av dessa är bristen på rent vatten, avlopp och sanitet. Lösningen för människorna som bor i området har hittills varit illegala vattenledningar där vattnet många gånger är förorenat och enbart tillgängligt på oregelbundna tider. Det förorenade vattnet leder till att framför allt barnen drabbas av diarrésjukdomar som i sin tur leder till dyra läkarbesök och missad skolgång.

Att inte heller ha tillgång till toaletter är ett stort problem, framför allt för kvinnorna. De är tvingade att göra sina behov nere vid sjön som också är avstjälpningsplats för sopor. Det är smutsigt och kvinnorna väntar oftast till det är mörkt för att inte bli sedda.

Området Korail förvandlas

Med hjälp av medel från Sverige drivs nu ett projekt för att förändra situationen för invånarna i Korail. Arbetet som leds av organisationen WaterAid går ut på att förse invånarna med säkra vattenledningar, gemensamma toaletter, sophämtning, avrinningssystem för regnvatten och stenlagda gångvägar. Det innebär en stor förändring för invånarna.

– Tidigare fanns inga toaletter här där vi bor, då gick vi ner till strandkanten vid sjön. Det fanns ingenstans att gömma sig och uträtta sina behov, så oftast väntade vi tills det blev mörkt, berättar Dujanah som är 25 år och en av invånarna i Korail. Hon och hennes man bodde tidigare i Jamalpur men tvingades flytta då området där de bodde spolades bort av översvämningar i floden.

Dujanahs hem i Korail ligger vid en fyrkantig gård där skjulen ligger tätt samman, vägg mot vägg. Taken är låga och det finns ingen riktig dörr till ingången utan man använder ett tygstycke för att stänga till. Mitt på gården finns en av de nya toaletterna som har installerats med hjälp av WaterAid och lokala gräsrotsorganisationer. Ungefär tjugo familjer delar på toaletten som har två separata delar, en för kvinnor och en för män.

Den del av Korail som Dujanah bor och lever i, är ett myller av smala gränder som letar sig fram mellan plåtskjulen. Till skillnad från andra delar av Korail, dit förbättringsarbetet ännu inte har nått, är gångarna här lagda av tegelsten och det finns rännstenar och ett avloppssystem som gör det möjligt för vattnet som drabbar under regnperioden att rinna undan.

– Det är en stor förändring mot hur det var förut, berättar Dujanah. Alla känner stolthet och tycker att det har blivit mycket bättre. Det ger mig och alla andra här hopp och jag känner mig mer positiv inför framtiden nu. Min största dröm är att regeringen bygger ett högt, högt hus med lägenheter där vi alla kan bo.

Sidas stöd till Wateraid

Sida stödjer organisationen WaterAids arbete med att förse världens fattigaste samhällen med vatten och sanitet. Stödet syftar till att förbättra situationen för de 748 miljoner människor som idag lever utan tillgång till rent vatten och de 2,5 miljarder människor i världen som saknar tillgång till en toalett.

I Bangladesh driver Water Aid bland annat projektet Urban environment med syfte att förbättra vatten- och sanitetslösningar samt hygienbeteende i slumområden i fem större städer. Sverige genom Sida bidrar med 41 miljoner kr för perioden 2011-2017. Resterande 40 % av projektbudgeten finansieras med Water Aids egna medel.

Med hjälp av lokala samarbetspartners har Wateraid installerat 100 gemensamma toaletter och 500 vattenkranar i Dhakas största slumområde, Korail. De har även stenlagt gångvägar och byggt ett dräneringssystem för regnvatten som annars orsakar översvämningar i de kraftiga skyfallen under sommarmånaderna. En del av projektet har också handlat om att införa ett sophanteringssystem med sopvagnar som hämtar hushållsavfall och tar det till soptippar utanför Korail. Tidigare kastades allt avfall i slummens utkanter och vid sjön som ligger intill. I projektet ingår även undervisning i hygien, bland annat i skolorna i området.


Sidansvarig: Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />