Bangladesh: På Kazipur Primary School i Bangladesh trivs barnen i skolan.

Bangladesh har ratificerat FNs konvention mot korruption och aktiviteter arrangeras för att skapa engagemang och medvetenhet hos framförallt yngre medborgare.

Foto: Therese Arnstorp

Fakta

Engagemang mot korruptionen i Bangladesh

Uppdaterad: 8 augusti 2014

Vad?

Korruption är ett stort problem i många fattiga länder, och arbetet för att förebygga och minimera korruptionsrisken är därför en prioriterad fråga. Bangladesh hör till de länder där korruptionen är utbredd och omfattar alla sektorer i samhället. Transparency Internationals index placerar landet på plats 134 av 178. Polisen och domstolsväsendet uppfattas av befolkningen som mest korrupta. Som alltid är det de fattiga som drabbas hårdast. Av fattiga människors inkomst går över fyra procent bort i korruption.  

Sida stödjer Transparency International i Bangladesh, TIB, i deras arbete med att bekämpa korruptionen i landet. De skapar medvetenhet och engagemang bland medborgarna, verkar för öppenhet och transparens i offentlig verksamhet och bedriver påverkansarbete. TIB arbetar främst inom utbildning, hälsa och lokalt styrelseskick och täcker 45 av landets 64 regioner.

Vem?

Programmet Paribartan – Driving Change genomförs av Transparency International Bangladesh med stöd av Sida och de brittiska, schweiziska och danska biståndsmyndigheterna. Programmet följer prioriteringarna i Bangladesh fattigdomsstrategi.

Hur mycket?

Sidas stöd omfattar fem miljoner kronor per år under 2009-2014.

 Resultat?

  • Bangladesh har förbättrat sin placering i TIs korruptionsindex till 134 plats från att ha legat i botten under åren 2001-2004. TIBs insatser har bidragit till detta.
  • Större öppenhet och delaktighet i valprocessen i Bangladesh
  • Landets största hamn fungerar utan mutor
  • Bangladesh har ratificerat FNs konvention mot korruption
  • Studenter på högre nivåer har tillgång till läromedel om korruption och dess följder.
  • Medborgarnätverk som arbetar ideellt för ökad öppenhet och ansvarsutkrävande har skapats. De arrangerar en mängd aktiviteter för att skapa engagemang och medvetenhet hos framförallt yngre medborgare.
  • Så kallade Integrity Pledges (ung ’förbindelse om korrekt genomförande’) har tecknats med 25 institutioner för att underlätta för medborgarna att utkräva ansvar och säkerställa att beslutade tjänster och service levereras.

 


Sidansvarig: Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />