Kvinnor i Bangladesh

Mammor till barn i skolan Kazipur Primary School utanför Jessore i sydvästra Bangladesh.

Foto: Therese Arnstorp

Sida 50-årsjubileum 1965-2015

Stöd till hälsovård har minskat fattigdom i Bangladesh

Uppdaterad: 18 februari 2015

År 1970 födde kvinnor i Bangladesh i genomsnitt sju barn under sitt liv, och ett av fyra barn dog före sin femårsdag. Knappt 50 år senare är födelsetalet nere på två barn per kvinna, vilket är samma siffra som hos oss i Sverige.

Det som brukar kallas miraklet i Bangladesh kan till stor del förklaras som resultatet av en lyckad långsiktig satsning på hälso- och sjukvård. Kurvan för barnafödandet började gå nedåt efter landets självständighet 1972 och har sedan fortsatt minska, i takt med att barnadödligheten minskat drastiskt.

Sjunkande mödradödlighet

Sidas har samarbetat med Bangladesh sedan 1972, med fokus på utbildning och hälsovård för att minska fattigdomen. Sverige har en lång och internationellt erkänd historia av att stödja Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter, SRHR. I början av 1980-talet inleddes stödet till att bygga upp Bangladesh's hälsosystem, och det nationella programmet har bidragit till att mödradödligheten sjunkit från 332 döda kvinnor per 100 000 födslar (2001), till 194 dödsfall (2010). Tillgång till preventivmedel och abort har varit två viktiga delar av det svenskfinansierade programmet, liksom tillgång till sjukvård och vaccinering för barn. Den positiva utvecklingen har fört Bangladesh nära millenniemålen 4 och 5 om minskad barna- och mödradödlighet.

Satsning på barnmorskor

En annan viktig strategi för svenskt bistånds stöd till förbättrad mödrahälsa har varit satsningen på att stärka barnmorskornas roll för att rädda liv på mödrar och barn, speciellt i länder där tillgången till läkare på exempelvis landsbygden ofta är låg.

Flera hundra barnmorskor har utbildats genom ett UNFPA-program där Sverige varit den största givaren. En av de svenska barnmorskorna som varit på plats och bidragit med sina yrkeskunskaper är Anna af Ugglas:

- Vi är med och skapar en helt ny yrkeskår. Jag tror att man har förstått att genom att utbilda barnmorskor kan man få ner mödradödligheten. Det är ett otroligt meningsfullt arbete och det är väldigt angeläget att arbeta med de här frågorna i Bangladesh. Som svensk barnmorska kommer man med ett annat bagage, en annan syn på barnmorskans roll i hälsosystemet. Det kan komma till hjälp här, men det är också viktigt att vara ödmjuk inför olikheterna, säger hon.

Anpassning till klimatförändringar

Att hejda befolkningstillväxten i ett av världens mest tätbefolkade länder har varit viktigt för landets utveckling. Men trots att betydande framsteg gjorts de senaste 50 åren lever cirka 30 procent av landets invånare fortfarande kvar i fattigdom och korruptionen är ett utbrett problem. Dessutom drabbas det låglänta landet ofta hårt av översvämningar vid monsunregn och flodvågor, vilket förvärras med de ökande klimatförändringarna. Sida ger även stöd till anpassningsåtgärder, för som ofta så är det de fattiga som drabbas hårdast av naturens krafter.

Engagera medborgare mot korruption

Förbättrad hälsovård är oerhört viktigt för att minska fattigdom och bidra till utveckling, men utbildning krävs också för att människor ska kunna kräva sina rättigheter och leda en långsiktig förändring. Sida stödjer bland annat ett initiativ som ska minska korruptionen genom att engagera medborgarna och öka transparensen och öppenheten i landets offentliga verksamhet.

I skolan Kazipur Primary School utanför byn Jessore i sydvästra Bangladesh har engagemanget bland barnens föräldrar gett resultat: tidigare hade man problem med avhopp i förtid och många föräldrar såg inte nyttan med skolarbetet eftersom de tyckte kvalitén var låg. Det saknades lärare, toaletterna var för få, lokalerna för trånga och stipendierna delades inte ut rättvist. Åsikterna togs på allvar och en dialog ledde till förändring, vilket Hamida Khatun, mamma till elvaåriga Samia håller med om:

- Nu behöver jag inte längre tvinga Samia att gå i skolan. Hon är intresserad, och har lyckats få bra resultat.

Sidansvarig: Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />