Bangladesh

Uppdaterad: 26 juli 2016

Officiellt namn:

Gana Projatantri Bangladesh/Folkrepubliken
Bangladesh

Huvudstad med antal invånare:

Dhaka, 7 000 000 invånare (uppskattning 2013)

Antal invånare:

160 995 642 (2015)

Yta:

147 570 km²

Statsskick:

republik, enhetsstat

Statschef:

president Abdul Hamid

Folkgrupper:

bengaler ca 98 %, biharer ca 1 %, lokala
stammar ca 1 %

Språk:

bengali är officiellt språk, i övrigt talas bl a
urdu, engelska och tibetansk-burmesiska dialekter

Religion:

islam (flertalet sunni)

Viktigaste exportvaror:

kläder, räkor och fisk, jute, läder, te

Medlemskap i internationella organisationer:

FN, IMF, OIC, SAARC, WTO m fl

BNP per invånare:

1087 US dollar (2014)

Biståndets andel av BNI: *

1,3 % (2014)

Världsbankens landkategori:

Låginkomst

Förväntad livslängd:

72 (2014)

Spädbarnsdödlighet:

31 av tusen födda (2015)

Läs- och skrivkunnighet:

56,8 % (2010)

Andel av befolkningen
med tillgång till rent vatten:

84,8 % (2012)

Andel hivsmittade (bland invånare i åldern 15-49 år):

0,1 % (2014)

Tillgång till telefon
(mobiltelefonabonnemang per 100 invånare):

80 (2014)

Korruptionsranking:

139 av 167 (2015)

HDI-ranking:

142 av 188 (2015)

* Bruttonationalinkomsten (BNI) anger det totala värdet av varor och tjänster producerade inom ett land samt dess inkomster i form av till exempel räntor och lån från andra länder. Statistiken omfattar inte alla länder utan endast de som finns med i DACs lista över mottagarländer. Den täcker inte heller till exempel privat bistånd.  The Development Assistance Committee, DAC är en del av OECD där 24 länder ingår, bland annat de nordiska länderna, Storbritannien, USA, Frankrike och Tyskland.

Uppgifterna har tagits fram i samarbete med Utrikespolitiska Institutet

 


Sidansvarig: Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän