Afghanistan: Vattenkraftverket servar 300 familjer med el

The National Solidarity Program finansierar utvecklingsprojekt rörande till exempel vattentillgång och elektricitet. Här servar vattenkraftverket 300 familjer med el.

Foto: Sandra Calligaro

Fakta

Byarna får styra återuppbyggnaden

Uppdaterad: 8 augusti 2014

Vad?

2003 startade den nya afghanska regeringen ett ambitiöst utvecklingsprogram för landsbygden: ”The National Solidarity Program”, förkortat NSP. Målet var att förbättra livet för miljoner människor på landsbygden. NSP förmedlar resurser till byar för att finansiera tusentals små utvecklingsprojekt som kan handla om exempelvis vattentillgång, sanitet, elektricitet, bevattning och vägbyggen.  

Utvecklingsprojekten identifieras och designas av byarna. Ett byråd väljs demokratiskt och får I uppdrag att genomföra en lokal utvecklingsplan. Kvinnors deltagande säkerställs genom att de är medlemmar i byrådet eller bildar ett separat kvinnligt byråd.  

En fjärdedel av de projekt som har slutförts handlar om vattentillgång, en fjärdedel om förbättring av vägar, 17 procent handlar om bevattning av odlingar och 14 procent är elektrifiering.   

NSP-programmet är en del I det nationella utvecklingsprogrammet som regeringen driver och finansieras via en fond där många länder bidrar med pengar: Afghanistan Reconstruction Trust Fund (ARTF). 

Vem?

Programmet genomförs av Afghanistans regering, Ministry of Rural Rehabilitation and Development.

Hur mycket?

Sverige bidrar med 73 miljoner USD till Afghanistan Reconstruction Trust Fund (ARTF) genom Sida under 2010 – 2013. Svenska andelen är cirka 7% av totala fonden. Sverige ger också 14 miljoner USD till NSP-programmet under 2010-2012 i de fyra provinserna Balkh, Samangan, Sar-e Pul och Jowzjan i Norra Afghanistan. 

Resultat?

  • 26 500 byråd för utveckling har valts i byarna.
  • 57 000 utvecklingsprojekt har startats
  • 45 000 utvecklingsprojekt har slutförts
  • 29 000 kvinnor är medlemmar i byråd
  • 59 000 kvinnor är medlemmar i särskilda kvinnobyråd

Sidansvarig: Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />