En afghansk journalist arbetar i Khost i östra Afghanistan. Under de senaste åren har både IS, talibanerna och den afghanska regimen utsatt journalister för hot och våld. Sedan 2013 har nästan 400 journalister utsatts för attacker.

Fotograf IMS Afghanistan

En afghansk journalist arbetar i Khost i östra Afghanistan. Sedan 2013 har nästan 400 journalister utsatts för attacker i landet.

Journalist från Kabul. 70 procent av de kvinnliga journalisterna i Afghanistan har blivit utsatta för hot när de rapporterat om politik eller andra känsliga frågor. Lika många uppger att de har utsatts för sexuella trakasserier på jobbet.

Fotograf IMS Afghanistan

70 procent av de kvinnliga journalisterna i Afghanistan har blivit utsatta för hot när de rapporterat om politik eller andra känsliga frågor. Lika många uppger att de har utsatts för sexuella trakasserier på jobbet. 

Resultatexempel

Mediestöd ökar säkerheten för journalister i Afghanistan

Uppdaterad: 27 april 2018

Trots att mediesektorn i Afghanistan har blomstrat under senare år så är journalistyrket ett av de farligaste i landet. Det svenska stödet går till att motverka hot och våld mot journalister och till en dygnsöppen hotline dit journalister kan vända sig för akut hjälp.

Sedan talibanregimen störtades för drygt 15 år sedan har mediesektorn i Afghanistan blomstrat och omnämns i dag som en framgångssaga i regionen. I dag finns hundratals aktiva medier, de flesta finns även online och i sociala kanaler. Afghanska journalister har också en förhållandevis stark ställning jämfört med i andra länder i närområdet.

Samtidigt står branschen inför stora utmaningar. Många medier är knutna till politiska, religiösa eller etniska rörelser och propaganda och falska nyheter sprids snabbt. Därtill är hot och våld mot journalister vanligt förekommande.

International Media Support (IMS) har arbetat i Afghanistan sedan 2007. Sida har stöttat organisationen sedan 2008 och är nu den största givaren till IMS program i Afghanistan. Tillsammans med sina partnerorganisationer bidrar IMS till att stärka mediesektorn i Afghanistan på många sätt. Fokus ligger på säkerhet för journalister, kompetensutveckling och att öka journalisternas konfliktkänslighet i rapporteringen.

– Det är ytterst viktigt att stödja medierna i Afghanistan, eftersom de spelar en roll i varje fas av den konflikt som pågår i landet. Journalistikens roll är att utbilda människor, sprida information och att granska makthavare, men i Afghanistan ska de också sprida humanitär information, säger Susanna Inkinen, landschef för Afghanistan på IMS.

Fortbildning och etisk kod ger bättre journalistik

Situationen i Afghanistan ställer höga krav på journalisternas kompetens. Det svenska stödet till IMS bidrar till att journalister får utbildning i etik, fotografi och filmskapande, men även i digital säkerhet och hur de rapporterar i farliga miljöer.

– Det är av stor vikt att de afghanska journalisterna har kunskap om sin kontext, om riskanalys, konfliktens olika aktörer och vad som är propaganda och inte. Säkerhet kan inte bara förstås som hjälm och vapen, utan har även med digital säkerhet, källkritik, första hjälpen och konfliktkänslighet att göra, säger Susanna Inkinen.

2013 samlade IMS partner Afghan Journalists Federation (AJF) runt 500 journalister från 34 provinser som tillsammans upprättade en gemensam policy för journalistisk etik. Denna federation har även lyckats stärka informationsfriheten i landet och pressat regeringen till att upprätta en myndighet för journalisters säkerhet.

Journalister attackeras

Under de senaste åren har både IS och talibanerna utfört attacker mot journalister och mediehus. Trots att dessa gruppers våld brukar vara allvarligare, så är det den afghanska regimen som står för majoriteten av hot och våld mot journalister. Sedan 2013 har nästan 400 journalister utsatts för attacker.

IMS samlar in data om trakasserier, hot och våld, men erbjuder även nödhjälp till journalister. I dag finns en hotline öppen dygnet runt, dit journalister kan vända sig för snabb hjälp med till exempel akutvård, säkert uppehälle och juridiskt stöd.

När talibanerna i augusti 2015 tog över provinsen Kunduz genomfördes en av de största akuta insatserna med hjälp av IMS. Då evakuerade partnern AJSC över 150 journalister från området, gav dem nödhjälp och ordnade med praktikplatser och utbildningar för de kvinnliga journalister som inte kunde återvända hem.

IMS arbetar också för att på lokal och provinsiell nivå skapa så kallade community based safety mechanisms, som ökar säkerheten för journalister.

– Det handlar om att göra en analys av vilka i samhället som är hjälpande händer och vilka de största riskerna är. På så sätt byggs nätverk som underlättar samarbete mellan yrkesverksamma journalister, civilsamhälle, polis och militär, säger Susanna Inkinen.

Kvinnliga journalister särskilt utsatta

Säkerhet för kvinnliga journalister är en av IMS prioriterade frågor. 70 procent av de kvinnliga journalisterna i landet har blivit utsatta för hot när de rapporterat om politik eller andra känsliga frågor. Lika många uppger att de har utsatts för sexuella trakasserier på jobbet.

Afghan Journalists Safety Committee (AJSF) har skapat ett team som samordnar kvinnliga journalister och stöttar dem i deras yrkesutövning. Samarbeten mellan journalister och kvinnoorganisationer har också inletts.

– Vi arbetar också med att de manliga journalisterna ska verka för jämställdhet, det vet vi är vägen framåt, säger Susanna Inkinen.

Sidansvarig: Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />