Sida stödjer Unicefs program som syftar till att öka antalet flickor som går i grundskolan i Afghanistan. Tack vare programmet går Kubra Haydari i skolan och har som mål att utbilda sig till läkare.

Sida stödjer bland annat Unicefs program som syftar till att öka antalet flickor som går i grundskolan i Afghanistan.

Foto: Sandra Calligaro

Resultatexempel

Skolor och bevattning för fred och säkerhet

Uppdaterad: 29 september 2016

Sidas arbete för fred och säkerhet kan handla om stöd till skolor, vägar eller demokrati. Mycket av stödet går via internationella utvecklingsfonder som många givare bidrar till. Samarbetet gör att stödet blir effektivare och når fler.

Sverige deltar i internationella utvecklingsfonder i bland annat Afghanistan, Sudan, Rwanda och Sierra Leone. I den så kallade Parisdeklarationen som givar- och mottagarländer enades om 2005 betonas att biståndet blir effektivare om givarländerna samverkar kring en gemensam, större insats i stället för att drivna egna projekt och program.

Gemensamma fonder är särskilt viktiga i länder som är i konflikt eller där en konflikt nyligen har avslutats, framhåller Per Sevastik, biståndsansvarig vid svenska ambassaden i Afghanistans huvudstad Kabul.

- Ofta är statsapparaten mycket svag i sådana länder och staten har nästan inga intäkter.  För att samhället ska börja fungera igen med sjukvård, skola, administration och så vidare måste det finnas medel till statsbudget. En utvecklingsfond med många givare kan bidra med det.

I Afghanistan är Sverige en av drygt 20 länder som är med och bidrar till utvecklingsfonden Afghanistan Reconstruction Trust Fund, ARTF, som stöder utveckling av fattiga byar. Målet med insatserna är också att stärka den lokala demokratin. Med finansiering via ARTF genomförs projekt i omkring 31 000 byar över hela Afghanistan. Arbetet leds av Världsbanken tillsammans med den afghanska regeringen.

Genom fonden är Sverige med och stödjer ett stort antal olika insatser för fred och utveckling i Afghanistan, konstaterar Per Sevastik.

- Vi bidrar till exempel till löner för lärare och andra statsanställda. För att samhället här ska utvecklas måste det finnas en fungerande statsapparat med kompetent personal. Och det måste finnas pengar till löner!

En del av det svenska stödet till ARTF går till ett särskilt program, National Solidarity Programme, som syftar till att utveckla landsbygden och att stärka den lokala demokratin. Invånarna i de byar som deltar i programmet avgör tillsammans vad som bör göras för att utveckla deras by – bygga en ny skola, en bättre väg, satsa på konstbevattning eller någon annat.

Byborna utser också en lokal kommitté som leder förbättringsarbetet, och har därmed ett direkt inflytande över hur resurserna används och insatserna utformas.  

Fokus på jämställdhet

Sveriges insatser i Afghanistan har ett särskilt fokus på jämställdhet. Kvinnors och flickors situation är väldigt svår, säger Per Sevastik. 

- Vi prioriterar jämställdhet. Det är en oerhört viktigt fråga både för utveckling och fred i Afghanistan.
Utvecklingsfonden i Afghanistan bildades 2002, och det går att se en hel del resultat av de insatser som gjorts. Men våldet och osäkerheten försvårar arbetet.
- Det finns områden där det inte går att genomföra några program alls, riskerna är alltför stora. I en del områden kan man enbart arbeta genom lokala NGOs med förankring bland byborna.

Korruption är en realitet i många fattiga länder. Det kan bero på vanstyre, brist på demokratiska traditioner eller avsaknad av institutioner som granskar hur allmänna medel används. Även bistånd riskerar att utsättas för korruption, trots att givarländer och organisationer anlitar oberoende revisorer för att följa upp hur pengarna används.  I länder som Afghanistan påverkas möjligheten att genomföra granskningar också av säkerhetsläget. 

- Det kan till exempel vara farligt att skicka ut revisorer till vissa områden. Då får man pröva andra metoder för att ta reda på om verksamheten uppfyller målen. Ett är att informera bybor eller andra som insatsen riktar sig till om programmets budget och syfte så att de kan protestera om pengarna försvinner i fel fickor.

Sidansvarig: Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />