Rent vatten till norra Afghanistan

Sedan 2007 har andelen afghaner med tillgång till bra vattenförsörjning ökat från 27 % till 46 %, med särskilt goda resultat på landsbygden.

Foto: DACAAR

Resultatexempel

Rent vatten till norra Afghanistan

Uppdaterad: 1 juli 2014

Rent vatten, sanitära faciliteter och god hygien är avgörande för att rädda liv. Exempelvis är samtliga av de tio vanligaste barnsjukdomarna vattenburna och många kan förebyggas genom en sådan enkel sak som tillgång till rent vatten och toaletter. I de norra delarna av Afghanistan pågår arbetet.

Tillgången till rent dricksvatten är en av många grundläggande förutsättningar för ett långt och friskt liv. Under de senaste åren har tillgången på rent dricksvatten ökat i Afghanistan och är ett av de grundläggande områdena med en positiv utveckling. Sedan 2007 har andelen afghaner med tillgång till bra vattenförsörjning ökat från 27 % till 46 %, med särskilt goda resultat på landsbygden. Att arbeta med rent vatten, sanitet och goda hygienrutiner har visat sig vara ett av de effektivaste sätten att förbättra människors hälsa. Till exempel kan man minska antalet som dör i diarrésjukdomar med i genomsnitt 65 %. Satsningar inom dessa områden bidrar inte enbart till en friskare befolkning utan till en möjlighet till långsiktig utveckling som inte hade varit möjlig annars.

Att ha tillgång till en toalett och dusch av god standard är tyvärr inte så vanligt i landet, där endast 8 % av befolkningen har tillgång till riktiga, uppbyggda, sanitära faciliteter. Avsaknaden av grundläggande infrastruktur för vatten och avfall medför naturligtvis en ökad risk för potentiellt dödliga sjukdomar, vilket särskilt drabbar småbarnens hälsa.

DACAAR är en dansk organisation som har arbetat för att förbättra levnadsvillkoren för afghaner sedan 1984. Genom Sidas humanitära stöd till deras projekt i de norra provinserna Kunduz, Takhar och Balkh bidrar organisationen till att öka tillgången till rent vatten och sanitära faciliteter – och i förlängningen till bättre hälsa för över 100 000 män, kvinnor och barn. Dessa regioner drabbas ofta av torka, översvämningar och jordbävningar. Torka är särskilt akut i de norra delarna av landet och avsaknaden av regn gör att grundvattennivåerna påverkas. Det medför också att traditionella vattendepåer, där människor i vanliga fall hämtar sitt dricksvatten, torkar ut. Alla dessa tre provinser har denna problematik, vilket gör människorna extra sårbara och utsatta. En betydande del av DACAAR:s insats är därför också kopplad till att stärka invånarnas och samhällenas egen kapacitet att hantera framtida naturkatastrofer.

Behoven är stora hos befolkningen och DACAAR arbetar bland annat med att borra brunnar och laga skadade brunnar. Organisationen utbildar också människor så att brunnar, pumpar och rörledningar skall kunna underhållas i framtiden och tas omhand. Dessutom arbetar man med  att bygga toaletter vilket  görs i samråd och samarbete med de lokala samhällena, precis som arbetet med de nya och reparerade brunnarna. På så vis ser organisationen till att det som byggs är anpassat till de samhällen där de ska användas, passar användarnas behov, att kunskap skapas om hur det skall underhållas men även ett lokalt ägarskap för slutprodukten.

Fakta

Syfte med insatsen:
Tillhandahållande av rent dricksvatten och förbättrade sanitetsanläggningar, samt sanitets- och hygienutbildning till utsatta samhällen i Balkh, Kunduz och Takhar, för att förbättra livskvaliteten genom att få ner frekvensen av vattenburna sjukdomar och minska arbetsbördan av vattensamling.

Samarbetspartners:
Danish Committee for Aid to Afghan Refugees (DACAAR), with communities in coordination with Provincial Departments of Rural Rehabilitation and Development

Hur mycket pengar och hur länge:
2013-2015;
30 MSEK

Korta resultat:
Under det första året av programmet konstruerade 226 nya vattentäkter som ger rent dricksvatten till 4382 hushåll, och dessutom reparerades 47 vattentäkter för 979 hushåll och 1850 bio-sandfilter (BSF) delades ut för vattenrening i hem. Programmet byggde också 673 latriner och 7028 familjer fick hygienutbildning, vilket också inkluderade 2289 hygienpaket. Resoliens mot naturkatastrofer byggdes i samhällen genom att inrättandet av 59 Katastrofplaneringskommittéer kopplas till nationella strukturer. Under 2013 har sammanlagt 7168 familjer eller 49 096 individer (26 403 kvinnor och 22 693 män) dragit nytta av projektet.


Sidansvarig: Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />