Fred och stabilitet på lokal grund

Genom programmets utbildningscenter får tjänstemän gå kurser i bland annat aktuell förvaltningslagstiftning, god samhällsstyrning och IT-hantering.

Foto: UNDP

Resultatexempel

Fred och stabilitet på lokal grund

Uppdaterad: 1 juli 2014

Afghanistan har under årtionden präglats av krig och konflikt. I april 2014 hölls landets tredje presidentval sedan talibanregimen störtades. Vi stödjer utvecklingen av lokal demokrati och förvaltning för att fler ska bli delaktiga i samhällsutvecklingen, få en röst i beslutsfattande samt för att bygga politiskt förtroende i Afghanistan.

I linje med Afghanistans nationella prioriteringar stödjer Sida utvecklingen av lokal demokrati och förvaltning. I de fyra provinserna Samangan, Jowzjan, Balkh och Sar-e-Pul som ligger i norra Afghanistan riktar vi in oss på kompetensutveckling av länsstyret, provinsråden, kommunerna och distriktsråden. Genom programmets utbildningscenter får tjänstemän gå kurser i bland annat aktuell förvaltningslagstiftning, god samhällsstyrning och IT-hantering. Programmet har som syfte att öka förmågan att utarbeta och följa upp utvecklingsplaner, granska fackministeriers verksamhet samt bidra till ökad insyn i demokratiska processer.

Utöver kompetensutveckling har programmet även ett starkt fokus på att öka medborgares deltagande i politiska beslut. Genom konferenser och stormöten satsar man på att sprida information om och ge inflytande i brännande frågor samt låta medborgare ställa sina politiker till svars. Denna typ av aktivitet har bland annat lett till att ett medborgarcenter inrättats i staden Mazar e Sharif där befolkningen kan framföra klagomål och behov på lokal nivå.

De här insatserna ger den enskilda människan möjlighet att påverka sin närmiljö, säger Elisabet Hellsten, rådgivare på Afghanistanenheten på Sida. Vi hoppas att de goda erfarenheter vi upplevt i de fyra provinser som programmet varit aktivt i ska kunna spridas till andra provinser i Afghanistan.

Genom kampanjer för kvinnligt politiskt deltagande främjar programmet även en ökad ställning bland kvinnor inom politiken. Utöver kampanjer har det i vissa provinser även skapats speciella utbildningsprogram för att öka kvinnors möjlighet att delta i politiken på läns, provins-, kommun- eller distriktsnivå. I staden Sheberghan finns nu ett kvinnonätverk efter att kvinnornas situation uppmärksammats särskilt under lokala stormöten.

Fakta

Syfte med insatsen:
Att befolkningen blir delaktig i samhällsutvecklingen och får sina röster hörda i beslutsfattande samt att främja det politiska förtroendet bland invånarna i Afghanistan

Samarbetspartners:
UNDP

Hur mycket pengar och hur länge:
2012-2014;
116 MSEK

Korta resultat:
Sidas stöd har bidragit till utformning och implementering av demokratiska principer och lagar, stärkt kapacitet hos provins- och distriktsråd samt stärkt politisk delaktighet på lokal nivå.


Sidansvarig: Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />