Flickor på skolgård i Afghanistan

För tio år sedan gick bara två procent av flickorna i skolan och idag går fyra av tio flickor i skolan.

Foto: Sandra Calligaro

Fakta

Fler flickor i skolan i Afghanistan

Uppdaterad: 8 augusti 2014

Vad?

För tio år sedan gick endast två procent av afghanska flickor i skolan. Sedan dess har antalet barn som går i skolan ökat från en till sex miljoner och idag går fyra av tio flickor i skolan. Antalet ökar snabbt.

Endast 13 procent av kvinnor över 15 år är skrivkunniga, 45 procent av skolorna saknar användbara lokaler, vatten och sanitet och majoriteten av lärarna är utan behörighet. Utbildningssystemet fortsätter att vara ett av de största hindren för utveckling i landet.   

Genom Unicefs program för grundutbildning och jämställdhet bidrar Sverige till att öka antalet flickor som går i grundskolan och för att öka skrivkunnigheten hos kvinnor i åldern 15-49 år. Det görs genom att stödja sektorreform, lokala skolor och ökad kvalité på grundutbildningarna med fokus på flickor.  

Vem?

Programmet genomförs av FNs barnfond (Unicef).  

Hur mycket?

Sverige stödjer det nationella programmet genom Sida med ett bidrag på 75 miljoner kronor under 2010 – 2013. Det svenska stödet är 10 procent av programmets totala insats. Sverige stödjer även ett program med fokus på fyra provinser i norra Afghanistan (Samangan, Sar-e Pul, Jowzjan och Balkh) med 18 miljoner kronor under 2010 – 2013. 

Resultat?

  • Den totala registreringen för flickor i grundskolan och gymnasiet har ökat från 674 000 flickor 2002 till 2,2 miljoner flickor 2008.
  • Nya läroplaner och läroböcker för årskurserna 1-6 har färdigställts.
  • Läroplanerna och kursplanerna för årskurserna 7-12 har färdigställts.

 


Sidansvarig: Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän