Byggnadsarbete i norra Afghanistan.

Fotograf UNOPS

UNOPS bygger 683 km väg och 20 broar i norra Afghanistan.

Bättre infrastruktur med jobb och utbildning som bonus

Fotograf Bengt Ekman

Sidas stöd har bidragit till ett utökad och förbättrat vägnät på landsbygden i norra Afghanistan och på så vis förbättrat tillgängligheten för fattiga människor i byar till skolor, sjukvård och marknader.

Resultatexempel

Bättre infrastruktur med jobb och utbildning som bonus

Uppdaterad: 20 januari 2015

I Afghanistan är klyftorna mellan landsbygd och städer stora. Långa avstånd och dåliga eller obefintliga vägar och transportmedel begränsar framkomligheten för alla och gör det svårt att ta del av hälsovård . Vi stödjer därför utbyggnad, reparation och underhåll av vägnätet på landsbygden i norra i Afghanistan.

Under den internationella närvaron i Afghanistan har de få vägar som landet byggt på landsbygden förstörts av den tunga trafiken av militära fordon. Även många broar och tunnlar har förstörts, vilket innebär stora problem för de människor som lever på landsbygden. För att människor ska få tillgång till marknader, skolor, sjukhus och annan service är det därför viktigt att reparera och underhålla redan befintliga vägar och broar samt att bygga nya.

2002 startade den afghanska regeringen programmet National Rural Access Programme för att skapa en mer  rättvis ekonomisk tillväxt i landet och erbjuda tillgång till service och faciliteter året om i på landsbygden i Afghanistan. Som komplement till NRAP finansierar Sida programmet Rural Access Improvement Project (RAIP) i provinserna Sar-e-Pul, Samanganh, Balkh och Jawzjan i norra Afghanistan för att öka möjligheterna till förbättrade levnadsvillkor för människor på landsbygden.

Utöver att öka möjligheterna för tillgång till service skapar RAIP-programmet även arbets- och utbildningstillfällen. Lokala jobbmöjligheter erbjuds till okvalificerade bybor, män och kvinnor i byar längs med vägarbetsplatserna. Dessa arbetstillfällen kan handla om bland annat byggkonstruktion, underhåll och snöskottning. Utöver arbete erbjuder programmet även möjligheter till utbildning på olika nivåer- ingenjörsstudenter, vägentreprenörer, byledare och statsanställda.

Då diskriminerande strukturer i Afghanistan gör att kvinnor ofta inte får arbeta på samma arbetsplatser som män är det främst män som arbetar med utbyggnad och reparation av vägar. Utifrån rådande omständigheter främjas därför kvinnors möjligheter till arbete även genom särskilda insatser inom vägprogrammet. Kvinnor utbildas tillexempel i att tillverka så kallade gablons – metallburar, som fylls med sten för att hindra att översvämningar drar med sig landmassor, men även utbildning inom företagande och mer traditionellt hantverk förekommer i programmet.

Vi bygger vägar för fattiga kvinnor och män i norra Afghanistan, så att de kan ha tillgång till hälsovård, skolor och sälja sina produkter på marknader, säger Bengt Ekman på Afghanistanenheten. I valet av vilka vägar som ska byggas konsulteras människorna i byar, så att det utgår från deras behov. Vi satsar också på att programmet skapar jobb, inte minst för kvinnor.

Sida och den afghanska regeringen har som mål att förbättra levnadsvillkor i en fredlig, demokratisk och laglig miljö för människor på landsbygden med särskilt fokus på kvinnor, flickor och unga män. RAIP programmet har sedan 2008 arbetat för att nå detta mål.

Fakta

Syfte med insatsen:
Bygga ut, reparera och underhålla vägnätet i norra i Afghanistan för att öka möjligheterna till förbättrade levnadsvillkor samt skapa arbetstillfällen för människor på landsbygden

Samarbetspartners:
UNOPS

Hur mycket pengar och hur länge:
2013-2015;
199 MSEK

Korta resultat:
Sidas stöd har bidragit till ett utökad och förbättrat vägnät på landsbygden i norra Afghanistan och på så vis förbättrat tillgängligheten för fattiga människor i byar till skolor, sjukvård och marknader. Utöver detta har stödet även bidragit till nya arbetstillfällen för både kvinnor och män på landsbygden.


Sidansvarig: Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />