Pashtoon Azfar arbetar för fler barnmorskor i Afghanistan.

Pashtoon Azfar arbetar för fler barnmorskor i Afghanistan och för att minska mödradödligheten i landet.

Foto: Unfpa

Resultatexempel

Afghansk barnmorska är hoppfull inför framtiden för mödravården i sitt land

Uppdaterad: 29 september 2016

Mödradödligheten i Afghanistan är bland de högsta i världen, men satsningar på fler barnmorskor börjar ge resultat. Pashtoon Azfar grundade landets barnmorskeförbund och arbetar med att utbilda fler barnmorskor.

Hon har fått något av en stjärnstatus inom sin yrkeskår, en roll hon definitivt förtjänar. Som outtröttlig förkämpe för barnmorskor i Afghanistan har Pashtoon Azfar spelat en viktig roll i arbetet med att förbättra mödravården i sitt land.

Efter mer än tre årtionden av krig är hälsovården i landet mycket eftersatt. Mödradödligheten är bland de högsta i världen, var elfte kvinna dör i samband med graviditet och förlossning. Konservativa värderingar utgör hinder för många kvinnors tillgång till vård.

Trots detta är Pashtoon Azfar hoppfull inför framtiden för landets mödravård.

- Det som håller på att hända i Afghanistan är väldigt inspirerande, du skulle inte tro det, säger hon i egenskap av Regional Midwife Advisor för Asien inom barnmorskeprogrammet som leds av FN:s befolkningsfond, UNFPA, och det internationella barnmorskeförbundet, ICM, med stöd från bland annat Sida.

Hon är även före detta ordförande i Afghanistans barnmorskeförbund. Hon säger att flera års satsningar på barnmorskor från både nationella och internationella aktörer börjar ge resultat.

Mödradödligheten har sjunkit markant sedan 2002 – från 1 600 till  400 kvinnor per 100 000 – enligt rapporten State of the World’s Midwifery 2014, den första rapporten av sitt slag som kartlägger barnmorskeområdet i utvecklingsländer.

Förbättringar inom barnmorskeutbildningen, samt en stor ökning av antalet utbildade barnmorskor, har bidragit till optimismen. I landet, som har en befolkning på nästan 30 miljoner, finns nu över 4 000 utexaminerade barnmorskor, jämfört med för tio år sedan då det endast fanns 500. Men ytterligare fler barnmorskor behövs för att försäkra att behoven i landets ska tillgodoses.

- Det behövs utbildade barnmorskor som har alla de nödvändiga kunskaperna för att kunna ge heltäckande vård till kvinnor och nyfödda, säger Pashtoon Azfar i en telefonintervju med UNFPA:s nordiska kontor i Köpenhamn.

Hon talar entusiastiskt om hur utbildningarna i landet har förbättrats under de senaste tio åren. Med stöd från landets hälsodepartement, UNFPA, andra FN-organisationer och det civila samhället, finns nu 39 program (varav fem är privata) för att utbilda barnmorskor utifrån en läroplan med internationell standard. Skolorna ligger spridda över hela landet. Efter examen flyttar eleverna tillbaka till sina hemregioner för att arbeta där. När de antas gör de det utifrån behovet av barnmorskor i det område de kommer från. De får uppehälle och hjälp med barnpassning medan de går utbildningen.

- När jag pratar om hur de här utbildningarna har förbättrat så blir jag alldeles rörd, säger Pashtoon Azfar med värme i rösten.
- Programmen har blivit väldigt populära, fortsätter hon. Många familjer vill att deras döttrar och fruar ska gå barnmorskeutbildningen. De ser att det bidrar ekonomiskt till familjen och att vara barnmorska är en respekterad roll i samhällena.

I Afghanistan har kvinnor ofta begränsad tillgång till hälsovård. Det vanliga är att de föder barn i sina hem utan hjälp från utbildad personal. Men inställningen till detta börjar förändras, säger hon. Fler kvinnor uppsöker vårdinrättningar, fler kvinnor får hjälp med familjeplanering och fler kvinnor föder barn vid kliniker.

Pashtoon Azfar växte själv upp i Afghanistan och hon fick redan från det att hon var nio år vara med och hjälpa till vid sin mammas förlossningar då hennes yngre syskon föddes. Som sextonåring började hon sin utbildning till barnmorska. Flera år senare, då hon själv blivit mamma, tvingades hon och hennes familj fly till Pakistan under kriget.

Sedan hon kom tillbaka till Afghanistan 2003 har hon hjälpt till med återuppbyggnaden av sitt land och av sin yrkeskår. Hon var med och bildade landets första barnmorskeförbund tillsammans med 15 andra barnmorskor.

- Jag minns första gången vi träffades, berättar hon. Vi pratade och pratade och pratade och övertygade oss själva om att vi behöver ett barnmorskeförbund.

Nu har förbundet över 2 000 medlemmar runt om i hela landet och stöds av USAID, UNFPA, Svenska Afghanistankommittén, Norska Afghanistankommittén och Cordaid. Sedan det bildades 2005 har det spelat en mycket viktig roll i att förstärka yrkeskåren i landet. Pashtoon Azfars hängivenhet och engagemang har närmast gjort henne till en ikon, hon är nu en eftertraktad talare världen över och har porträtterats i New York Times.

Om situationen i landet säger Pashtoon Azfar att säkerhetsläget gör arbetet svårt, men annars anser hon inte att det är svårare att bygga upp mödravård i Afghanistan än i många andra länder.

- Det är en utmaning, säger hon, men det finns ett stort stöd just nu. Jag är absolut hoppfull inför Afghanistans framtid.

Sida stöder Svenska Afghanistankommitteens barnmorskeprogram och Marie Stopes International som arbetar för familjeplanering och reproduktiv hälsa och rättigheter i Afghanistan.


Sidansvarig: Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />