Afghanistan

Uppdaterad: 26 juli 2016

Officiellt namn:

Da Afghanistan islami jamhoriyat (pashto) /Jamhouri
islami-e- Afghanistan (dari) /Islamiska republiken Afghanistan

Huvudstad med antal invånare:

Kabul, 4 000 000 invånare (2014)

Antal invånare:

32 526 562 (2015)

Yta:

652 000 km²

Statsskick:

republik, enhetsstat

Statschef:

president Asraf Ghani

Folkgrupper:

De fyra största folkgrupperna är pashtuner, tadjiker, hazarar, uzbeker. Det finns även många mindre etniska grupper.

Språk:

pashto och dari är officiella språk, dessutom talas turkiska språk
som uzbekiska, turkmenska och kirgiziska

Religion:

islam (huvudsakligen sunni)

Viktigaste exportvaror:

frukt, nötter, ull, hudar, mattor, hantverksprodukter

Medlemskap i internationella organisationer:

ADB, FN, IMF, OIC, SAARC m fl

BNP per invånare:

634 US dollar (2014)

Biståndets andel av BNI: * 

23,3 % (2014)

Världsbankens landkategori:

Låginkomst

Förväntad livslängd:

60 (2014)

Spädbarnsdödlighet:

66 av tusen födda (2015)

Läs- och skrivkunnighet:

34 % (2015)

Andel av landsbygdsbefolkningen
med tillgång till rent vatten:

54 % (2014)

Andel hiv-smittade (bland invånare
i åldern 15-49 år)

0,1 % (2014)

Tillgång till telefon (mobilabonnemang per 100 invånare):

75 (2014)

Korruptionsranking:

166 av 167 (2015)

HDI-ranking:

171 av 188 (2015)

* Bruttonationalinkomsten (BNI) anger det totala värdet av varor och tjänster producerade inom ett land samt dess inkomster i form av till exempel räntor och lån från andra länder. Statistiken omfattar inte alla länder utan endast de som finns med i DACs lista över mottagarländer. Den täcker inte heller till exempel privat bistånd.  The Development Assistance Committee, DAC är en del av OECD där 24 länder ingår, bland annat de nordiska länderna, Storbritannien, USA, Frankrike och Tyskland.

Uppgifterna har tagits fram i samarbete med Utrikespolitiska Institutet 

 


Sidansvarig: Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän