Fem barnmorskor under utbildning tar blodtrycket på en kvinna.

Barnmorskor under utbildning vid Nyong Primary Health Care Centre i östra Equatoria i Sydsudan undersöker en gravid kvinna inför hennes förlossning. Utbildningsprogrammet genomförs av Health Pooled Fund med stöd från Sida.

Foto: Andreea Campeanu/Health Pooled Fund

resultatexempel

Vidareutbildning för barnmorskor minskar mödradödligheten i Sydsudan

Uppdaterad: 18 mars 2015

I Sydsudan stödjer Sida hälsoprogrammet Health Pooled Fund som bidrar till att förbättra mödra- och barnhälsovården. Genom programmet får kvinnor och barn tillgång till kvalificerad sjukvård, bland annat av barnmorskan Taban som räddar liv varje dag.

Spädbarns- och mödradödligheten i Sydsudan är bland de högsta i världen. Uppskattningsvis dör 2 054 av 100 000 kvinnor i samband med graviditet och förlossning. Därför stödjer Sida Health Pooled Fund, HPF, som erbjuder bättre förutsättningar för att bygga upp mödra- och barnhälsovården i landet, bland annat genom vidareutbildning till barnmorskor.

Barnmorskan Taban på en av de HPF-stödda klinikerna på landsbygden i norra Sydsudan är en av dem som vidareutbildats genom HPF. Tack vare hans och kollegornas kompetenshöjning överlevde alla kvinnor som födde barn på sjukhuset under 2014.

– Om en kvinna är på väg att föda och lider av komplikationer så kan vi nu behandla och medicinera henne här och rädda hennes liv. Och vi kan rädda livet på det nyfödda barnet, säger Taban.

Eftersom han inte själv kunde ta hand om svåra komplikationer som havandeskapsförgiftning eller återupplivning av nyfödda på plats tidigare, var enda alternativet att hänvisa patienterna till närmaste sjukhus som ligger två timmars bilfärd bort. Men vägen dit är gropig och svårframkomlig på grund av undermålig infrastruktur, vilket ofta stal dyrbar tid som kvinnorna inte hade:

– Ibland fick kvinnorna missfall och miste sina barn på vägen, på grund av den tid det tog, berättar han.

Humanitärt och långsiktigt arbete går hand i hand

Innan Sydsudan blev självständigt 2011 var nationen präglad av ett två decennier långt frigörelseskrig från Sudan. 2013 utbröt intern väpnad konflikt och landet står nu inför enorma utmaningar. Nästan hälften av befolkningen lever på mindre än en dollar om dagen och landets svaga hälso- och sjukvårdssystem ligger till grund för några av världens värsta hälsoindikatorer.

HPF syftar därför även till att bygga upp den offentliga hälso- och sjukvården tillsammans med hälsoministeriet, som på sikt skall kunna ta över den verksamhet som i dagsläget drivs av civilsamhällesorganisationer. Sidas stöd fokuserar på att öka tillgången och kvaliteten på mödra- och barnhälsovården i sex av Sudsudans tio delstater.

– För att det ska lyckas måste vi arbeta med en flexibel modell som kan anpassas till områden i konflikt såväl som mer stabila områden, förklarar Karin Westerberg, hälsorådgivare på Sidas Afrikaavdelning och handläggare för programmet.

– Inom ramen för hälsosektorn är det viktigt med bra samverkan mellan humanitär verksamhet och långsiktiga program. Därför är närvaron av aktörer som har kunskap om att hantera humanitära situationer viktig, och att de även kan stödja hälsoministeriet med kapacitetsutveckling och återuppbyggnad när förutsättningar finns.

Det gäller att fokusera på insatser där det behövs mest hjälp: vid utbrott av exempelvis kolera eller mässling som försvårar hälsosituationen eller vid konflikter som driver människor på flykt. Särskilt i länder som befinner sig i konflikt och post-konflikt måste det humanitära samverka med utvecklingsinsatser som är mer långvariga.

Människorna utvecklar landets framtid

– Det måste finnas ett system som verksamheten kan falla tillbaka på när de humanitära insatserna försvinner. Genom det här stödet stärker vi till exempel uppbyggnaden av hälsosystemet.

Trots en svår och lång väg kvar ser hon att det finns en vilja och ägarskap från många sydsudanesiska företrädare för hälsomyndigheterna:

– Där programmet lyckas så finns det också en samsyn kring vad programmet innebär mellan företrädare från Sydsudan, internationella och nationella civilsamhällesorganisationer som genomförare av programmet och givarna, säger Karin Westerberg.

Taban och ett hundratal andra barnmorskor som utbildats genom HPF är exempel på den potential som kvalificerad vårdpersonal erbjuder för att utveckla landets hälsosektor.

– Jag är hoppfull, säger Karin Westerberg. Förutsättningarna i Sydsudan är nattsvarta på många sätt men det här programmet visar att det är möjligt att tänka i termer av utveckling i väldigt svåra miljöer. Det visar också att lösningarna alltid måste skräddarsys utifrån mindre avgränsade områden.

Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />