Sydsudan

Uppdaterad: 26 juli 2016

Officiellt namn:

Republic of South Sudan/Republiken Sydsudan

Huvudstad med antal invånare:

Juba, cirka 320 000 invånare (FN-uppskattning 2015)

Antal invånare:

12 339 812 (2015)

Yta:

ca 620 000 km²

Statsskick:

republik

Statschef:

president Salva Kiir Mayardit (2011-)

Folkgrupper:

dinka, nuer, shilluk, minoriteter av azande,
jurchol och acholi

Språk:

engelska är officiellt språk, men samtliga lokala språk har också erkänts av centralmakten

Religion:

majoritet kristna men också många utövare av
traditionella religioner med inslag av andetro
och förfädersdyrkan

Viktigaste exportvaror:

olja

Medlemskap i internationella organisationer:

FN, AU, IGAD, IMF, Världsbanken

BNP per invånare:

uppgift saknas

Biståndets andel av BNI: *

16,6 % (2014)

Världsbankens landkategori:

Låginkomst

Förväntad livslängd:

56 (2014)

Spädbarnsdödlighet:

60 av tusen födda (2015)

Läs- och skrivkunnighet:

uppgift saknas

Andel av landsbygdsbefolkningen
med tillgång till rent vatten:

55 % (2011)

Andel hivsmittade (bland invånare i åldern 15-49 år):

2,7 % (2014)

Tillgång till telefon
(mobiltelefonabonnemang per 100 invånare):

25 (2014)

Korruptionsranking:

163 av 167 (2015)

HDI-ranking:

169 av 188 (2015)

* Bruttonationalinkomsten (BNI) anger det totala värdet av varor och tjänster producerade inom ett land samt dess inkomster i form av till exempel räntor och lån från andra länder. Statistiken omfattar inte alla länder utan endast de som finns med i DACs lista över mottagarländer. Den täcker inte heller till exempel privat bistånd.  The Development Assistance Committee, DAC är en del av OECD där 24 länder ingår, bland annat de nordiska länderna, Storbritannien, USA, Frankrike och Tyskland.

Uppgifterna har tagits fram i samarbete med Utrikespolitiska Institutet

 


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän