Fem barnmorskor under utbildning tar blodtrycket på en kvinna.

Barnmorskor på Nyong Primary Health Care Centre tar hand om en gravid kvinna. Health Pooled Fund arbetar med lokala partners för att stärka tillsynen och utbildning på arbetsplatser för hälso- och sjukvårdspersonal i hela Sydsudan.

Foto: Andreea Campeanu/Health Pooled Fund

Sydsudan

Vårt arbete i Sydsudan

Uppdaterad: 7 december 2015

Sverige arbetar för en fredlig statsbyggnad i Sydsudan och bistår även med ett omfattande humanitärt stöd. Att stärka landets hälsosystem och att arbeta för återanpassning av flyktingar är exempel på insatser som bidrar till att bygga upp landet.

Världens nyaste stat Sydsudan brottas med att bygga upp fungerande samhällsstrukturer och att lösa utestående frågor från fredsavtalet med Sudan från 2005. Samtidigt kämpar landet med att möta de enorma utvecklingsutmaningar som de står inför. Sydsudan har några av världens lägsta utvecklingsindex-värden, bland annat för mödra- och barnadödlighet samt läs- och skrivkunnighet. Detta beror bland annat på avsaknaden av grundläggande institutioner vilket orsakar en stor brist på hälso- och sjukvårdskliniker och skolor.

Sverige arbetar främst via FN-organ och icke-statliga organisationer (NGOs) som är verksamma i Sydsudan. Vi bistår med långsiktigt utvecklingssamarbete för en fredlig statsbyggnad i landet. Sverige ger även ett betydande humanitärt stöd som förväntas behövas även de kommande åren för att möta de enorma och akuta behoven som existerar efter det 20 år långa inbördeskriget. För nuvarande har det humanitära stödet större fokus.

Förbättra hälsosystemen

Sverige, i nära samarbete med brittiska biståndsmyndigheten Dfid, ger ett omfattande stöd via en hälsofond, HPF, för att bidra till att stärka de sydsudanesiska hälsosystemen.  Med ett stort geografiskt fokus och en långsiktig målsättning syftar fonden till att bygga upp ett nationellt hälsosystem.  Ett annat hälsostöd är via FN-organisationen UNFPA som bland annat bidrar till att tillhandahålla nödvändig utrustning till landets förlossnings- och hälsokliniker.

Återvändande och fördrivna

 Sydsudan har allt sedan fredsavtalet tagit emot ett stort antal återvändande flyktingar och internt fördrivna som vill återvända till sina ursprungsorter. Det innebär en ytterligare börda för mottagande samhällen som ofta redan har mycket knappa resurser för sin överlevnad. Det befaras att fortsatta strider och försämrade humanitära förhållanden i Sydsudan kommer att tvinga allt fler människor på flykt. Sveriges stöd till IOM (International Migration Organisation) avser stödja återvändande och intern flyktingar att återintegreras i samhället för att minska de lokala spänningarna samt bidra till en större återhämtning för hela landet.

Stöd till kvinnor

Ett av Sveriges långsiktiga stöd inkluderar stöd till sudanesiska kvinnorörelser. Sverige har, genom samarbete med UN Women, medverkat till att stärka kapaciteten hos enskilda organisationer, kvinnliga akademiker, politiker och statsförvaltare. Sverige har drivit ett angeläget dialogarbete kring jämställdhet och har varit den största givaren i Sydsudan inom detta viktiga område.

I krigets spår

Som ett resultat av det utdragna inbördeskriget är landminor och andra explosiva kvarlämningar utbredda i stora delar av landet. Sverige tillhandahåller med anledning av detta, stöd till DDG (Danish Demining Group) som ett led i att säkerställa freden i landet samt bidra till en säker miljö i återuppbyggandet av landet.

Det pågår flera initiativ som syftar till att stärka övergången mellan humanitära insatser och utvecklingsinsatser i Sydsudan. Två gemensamma fonder, Basic Service Fund och South Sudan Recovery Fund har etablerats för att stödja både kortsiktiga samhällstjänster och långsiktiga fredsbyggande insatser.

Målet för Sveriges utvecklingssamarbete med Sydsudan är att bidra till en fredlig utveckling, respekt för mänskliga rättigheter, demokratisk samhällsstyrning, varaktig försoning och nationell enighet.

Fokus ligger på två områden:
• fredsbyggande och demokratisering
• påtagliga fredsvinster

Humanitärt stöd

Konflikterna i Sydsudan har resulterat i att många människor tvingats fly från sina hem, till andra regioner i landet och till grannländerna Etiopien, Kenya, Sudan och Uganda. Nästan 2 miljoner människor har tvingats lämna sina hem. 

Människor flyr delvis på grund av våldet, men också för att konflikten lett till sjukdomar, skador och låg tillgång till mat, då statliga samhällsfunktioner i princip försvunnit helt. Varken Sydsudan självt eller de grannländer som flyktingarna tar sig till har resurserna för ett fullgott mottagande.

Regnperioden har stor påverkan på landet, vars infrastruktur som vägar har stora brister. Medan regnperioden har fört med sig en minskning av våld, då det är svårt att förflytta sig, har den också lett till svårigheter för alla internflyktingar. Utan förra årets ökade globala humanitära bistånd till landet skulle många människor befinna sig i en ännu värre situation av matosäkerhet.

Under 2014 fokuserade Sida sitt stöd till den gemensamma FN-fond som etablerats för Sydsudan (South Sudan Common Humanitarian Fund. Sverige är för närvarande en av två givarnationer som är med i den rådgivande styrelsen för den humanitära landfonden, och Sverige är en av de fem största humanitära givarna i landet.

Andra aktörer som Sida förmedlat stöd genom är International Commission of the Red Cross/Red Crescent (ICRC), Svenska Röda Korset (SRK), Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), Läkare utan gränser (MSF), Norwegian Refugee Council (NRC), Oxfam, Svenska Kyrkan (SvK) och International Aid Services (IAS)

Humanitära aktörer, som Sida, kommer under året att försöka nå de ca 4 miljoner människorna mest drabbade av krisen. Sida vill se att stödet fokuseras till livräddande insatser på flera områden, med sårbara grupper som särskilt fokus.


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />