Sydsudan

Utvecklingen i Sydsudan

Uppdaterad: 2 september 2015

I juli 2011 blev Sydsudan självständigt och är därmed världens nyaste stat. Sedan dess har ett brutalt inbördeskrig blossat upp som tvingat tusentals människor på flykt.

Sydsudan har mellan åtta och nio miljoner invånare, men siffrorna är osäkra och felmarginalen stor. En majoritet utgörs av traditionellt boskapsskötande nilotiska folk. De flesta av invånarna i Sydsudan är kristna eller omfattar traditionella religioner med inslag av andetro och förfädersdyrkan. På 1980-talet gjorde centralregeringen i norr flera försök att införa islam i södern.

Kamp för självständighet

Exploateringen av olja i Sudan ledde i en första fas till att kriget mellan regeringen i Khartoum och gerillagrupperna i södra Sudan trappades upp. Regeringen i Khartoum använde de nya oljeinkomsterna till att köpa vapen. Gerillan svarade med att sabotera oljeledningar och andra installationer. För att ge utrymme åt utländska oljebolag tvångsförflyttade regeringsarmén under brutala former lokalbefolkning från trakterna närmast oljekällorna. Ett av de företag som anklagats för att ha bidragit till att civila fördrivits är svenska Lundin Oil/Lundin Petroleum.

2005 skrevs ett fredsavtal under och 2011 fick Sydsudan sin självständighet efter ett tjugo år långt inbördeskriget. Detta var en av de största politiska händelserna i Afrika sedan avkoloniseringen på 1960-talet. Trots ökad spänning mellan norra och södra Sudan före självständigheten kunde delningen ske fredligt.

Ekonomi och näringsliv

Floden Vita Nilen med dess många biflöden är Sydsudans livsnerv. Nilens vatten ger på sikt landet möjlighet att utveckla stora jordbruk, men i dag sker mest odling för självhushållning.

Sydsudans ekonomi grundas helt på olja och bistånd. Omkring 75 procent av det tidigare förenade Sudans oljetillgångar finns i Sydsudan, men ledningarna går norrut, till hamnstaden Port Sudan, där raffinaderier finns.

Sociala förhållanden

De sanitära förhållandena är överlag dåliga i hela Sydsudan. Inte ens halva befolkningen har tillgång till rent vatten och många allvarliga sjukdomar förekommer. Det råder en skriande brist på sjukvårdspersonal och sjukhusbäddar.

Arrangerade äktenskap är vanliga. De flesta kvinnor är könsstympade. Var sjunde gravid kvinna dör i någon form av förlossningskomplikationer, vilket är den högsta andelen i världen.

Politisk makt

Sydsudan är sedan 2011 en republik med starkt presidentstyre. Befrielserörelsen SPLM har omvandlats till statsbärande regeringsparti och dess väpnade gren SPLA till officiell armé. SPLM:s ledare, Salva Kiir, blev landets första president och SPLM vann så gott som alla platser i parlamentet.

Mänskliga rättigheter

Sydsudans övergångsförfattning garanterar formellt yttrandefrihet och pressfrihet, men de senaste åren har situationen för medierna förvärrats sedan journalister gripits och hotats av armén.

Domstolarna är hårt arbetsbelastade på grund av brist på utbildade jurister. Modern strafflag och sedvanerätt används ofta parallellt vilket leder till stor osäkerhet för den enskilde.

Inbördeskrig

I slutet av 2013 utbröt inbördeskrig mellan regeringssidan och rebeller anförda av den tidigare vicepresidenten Riek Machar. Konflikten har djupa rötter i motsättningar mellan landets dominerande folkgrupper dinka och nuer och berörde också kontrollen över viktiga områden för oljeutvinning. Vid flera tillfällen undertecknades överenskommelser om fred, bara för att därefter brytas. I en rapport från Afrikanska unionen föreslogs att Sydsudan ska ställas under internationell administration med FN-mandat och att både Kiir och Machar bannlyses från politiken. Detta har dock inte skett.

Mer än 10 000 människor dött sedan inbördeskriget bröt ut i december 2013 och totalt beräknas två miljoner vara på flykt. FN anklagar de stridande för att ägna sig åt massdödande och utomrättsliga avrättningar liksom systematiska våldtäkter. Samtidigt är de humanitära behoven enorma. Mer än hälften av landets 12 miljoner invånare bedöms av FN behöva någon form av hjälp för sin överlevnad.


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />