f.v. LRFs advokat Philippa Muchemwa, biståndschef Maria Selin, Felista Akim (deltagare som fått hjälp av LRF), juristassistent på LRF Maud Isala, samt programhandläggare för Sida Tsitsi Midzi.

f.v. LRFs advokat Philippa Muchemwa, biståndschef Maria Selin, Felista Akim (deltagare som fått hjälp av LRF), juristassistent på LRF Maud Isala, samt programhandläggare för Sida Tsitsi Midzi.

Foto: Kristin Andersson/Sida

resultatexempel

Utbildning för mänskliga rättigheter

Uppdaterad: 15 april 2016

I Zimbabwes konstitution från 2013 fastställs och försvaras flera rättigheter för kvinnor, män och barn. Men folk i allmänhet har inte kunskap om bestämmelserna i konstitutionen. Många vet heller inte vart de ska vända sig för att kunna utkräva sina rättigheter och har ofta ingen möjlighet att ställa någon till svars om deras rättigheter kränks.

För att stärka situationen för mänskliga rättigheter i landet anordnar civilsamhälleorganisationer som Legal Resources Foundation (LRF), med hjälp av svenskt bistånd, workshops för att utbilda människor i juridiska aspekter som berör dem och i hur de kan få tillgång till rättssystemet. Syftet är att alla ska känna till sina rättigheter så att de kan utöva och utkräva dem.

I Chitungwiza, en satellitstad cirka en timmes bilfärd utanför Harare, hålls workshops riktade till nyckelpersoner i samhället. Deltagarna är, bland andra, företrädare för lokala ministerier, lokalpolitiker samt talespersoner för organisationer för gamla och personer som lever med hiv. Temat är mänskliga rättigheter, författningen och våld i hemmet. Det är uppenbart att utbildningen behövs då endast fem av cirka 30 deltagare uppger att de har kunskap om konstitutionens innehåll och gruppen de kan endast räkna upp ett fåtal av sina rättigheter.

Genom bland annat brainstorming, rollspel och ett litet test ökas deltagarnas kunskap efter workshopen. Rudo Chenenga, ordförande för Chitungwiza Old People Association, har deltagit en sådan workshop.

– Workshopen gav oss  kunskaper om äldres rättigheter, och de av våra medlemmar som behövt juridisk hjälp har också fått  det, berättar Rudo.

LRF tillhandahåller även ett lättillgängligt informationsmaterial om workshopens ämnen som deltagarna får med sig hem, för att de på så sätt ska kunna sprida kunskaperna vidare till sina organisationer, myndigheter, släkt och vänner.

En viktig aspekt i att kunna ta del av sina rättigheter är att veta vad man ska göra och vart man ska vända sig om dessa rättigheter kränks. Men ofta hindras människor att ta sina ärenden till domstolar för att avgifterna är för höga. LRF erbjuder därför även gratis rättshjälp till fattiga och utsatta invånare, ofta från landsbygden, som annars inte har tillgång till juridisk service. En av de som fått sådan hjälp är Felista Akim, som berättar sin historia:

– 2008 gick min ensamstående mamma bort. Min moster tog då, med hjälp av mormor, över huset och påstod att mamma inte haft några barn som kunde ärva henne. Jag och mina syskon förlorade det hus som vi enligt arvsrätten hade rätt till. Med hjälp av LRF förstod jag att jag måste anmäla min moster och mormor för domstol, och fick hjälp med den processen av LRF.

Det tog lång tid,  men våren 2015 kom domen som gav Felista och hennes syskon rätt till huset, medan mosterns dömdes till samhällstjänst. Tack vare domslutet och LRFs hjälp kan Felista nu ansöka om att äganderätten till huset ska ändras och därmed äntligen få ut arvet efter sin mamma.

Fakta om LRF

Programmets mål: Att främja tillgång till rättvisa genom gratis juridisk utbildning och gratis rättshjälp till marginaliserade människor så att de ska kunna ta del av sina rättigheter. LRF vill även uppmuntra människor att ställa krav på tillgång till information, att göra sina röster hörda och att vara delaktiga i nationella juridiska processer.

Samarbetspartners: Legal Resources Foundation får stöd av Sida och Danida (Danmarks utvecklingssamarbete).

Svenskt stöd: 14.5 MSEK, från oktober 2013 – september 2016

Resultat i korthet:

- Över 50 000 förmånstagare över hela landet (på landsbygden).

- 54 % av de som nåddes av programmet under 2015 var kvinnor. Det uppfyller LRFs mål att stärka marginaliserade kvinnor, vilka ofta är de som drabbas av könsrelaterat våld och på olika sätt hindras att få tillgång till sina rättigheter.

- LRF fyller ett tomrum i det att de erbjuder informationsmaterial på ett lättförståeligt språk. För tillfället erbjuds material kring 23 olika ämnen, till exempel barns rättigheter, arvsrätt, konstitutionen och sexualbrott.

- Under 2015 hjälpte LRF till i 9 146 rättsfall, vilka oftast rörde könsrelaterat våld, vårdnadstvister eller egendomsrätt.


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />