Fördjupning

Parlamentet leder författningsarbetet

Uppdaterad: 18 juni 2014

När oppositionen och det gamla regeringspartiet i september 2008 skrev under ett avtal om en gemensam övergångsregering beslutade de också att landet skulle skriva en ny författning. Denna skulle vara färdig i september 2010.

Processen har av olika politiska skäl blivit försenad, men med stöd av givarna, under ledning av FN-organet UNDP, kom den igång mot slutet av 2009. Ett dussintal givarländer, bland dem inte minst Sverige, har lovat bidra till kostnaderna för en process som inkluderar ”möten med folket” runt om i landet, liksom informationskampanjer i medierna.

Givarna är förstås ytterst angelägna om att detta blir en demokratisk process som bidrar till att de politiska motsättningarna minskar, och leder till en ny författning som garanterar folkets rättigheter och ett demokratiskt system som skyddar mot det maktmissbruk som Zimbabwe lidit av under många år. T ex antas presidentens makt komma att begränsas och dennes möjlighet till återval begränsas till två perioder.

Ansvariga för författningsarbetet är ministeriet för författnings- och parlamentsfrågor, liksom det särskilda parlamentsutskott som tillsatts. Under denna finns ett stort antal tematiska underutskott. Dessutom ska 70 så kallade outreach-team spridas över hela landet för att informera befolkningen  och ta emot synpunkter på författningens innehåll.

Biståndsgivarna planerar att finansiera större delen av detta arbete och även bidra med expertis. I det avtal som skrivs med regeringen poängteras vikten av en demokratisk process där befolkningen ska hållas väl informerad om författningsarbetet och utan fruktan kunna diskutera alla frågor. Oerhört viktigt är att medierna på ett fritt och oberoende sätt informerar. Viktigt är också att de enskilda organisationerna får arbeta fritt.

Sveriges bidrag till processen väntas bli 15 miljoner kronor.


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />