Val i Zimbabwe 2008.

Arbetet med den nya författningen hoppas kunna bidra till att garantera folkets rättigheter och ett demokratiskt system som skyddar mot det maktmissbruk som Zimbabwe lidit av under många år.

Foto: Electoral Institute for Southern Africa (EISA)

Resultatexempel

Rädsla och förhoppning när Zimbabwe bestämmer sin framtid

Uppdaterad: 8 augusti 2014

Efter att oppositionen 2008 vunnit parlamentsvalet och president Mugabe stulit presidentvalet genom våld och hot bildades i februari 2009 en övergångsregering med tre partier. I överenskommelsen ingick att Zimbabwe inom 18 månader skulle skriva och anta en ny författning, som skulle bana vägen för verkligt fria val. Nu är den processen igång.

-  Personligen är jag rädd att processen kommer att kantas av hot och restriktioner.

Det säger Noel Mudikondiwona, jurist på Legal Resources Foundation, som med svenskt bistånd arbetar med rättshjälp för fattiga människor.

 -  Nyligen ordnade vi en del möten i Epworth, en fattig stadsdel i Harare. Där är det gamla regeringspartiet Zanu (PF) som dominerar. Senast möttes våra frivilliga av hotfulla personer från stadsdelsnämnden som varnade dem för att diskutera politik. De hade order uppifrån.

Hans oro får stöd av Sithokozile Thabethe på Zimbabwe Women Lawyers Association (ZWLA). Särskilt på landsbygden kan det bli svårt att fritt få diskutera författningsfrågor.

 -  För att ordna möten krävs ofta polistillstånd. Och har man fått det upptäcker man att det sitter folk och antecknar vilka som säger vad. Det händer också att möten stoppas, att människor inte vågar komma och att enskilda och organisationer får hotfulla besök.

Dessutom är radio och TV fortfarande i händerna på president Mugabes parti. När ZWLA gjorde ett program om författningen vägrade radion att sända det.

Folkomröstning

Trots allt detta finns stora förhoppningar om att det faktiskt ska gå att få fram ett författningsförslag som kan godkännas av alla partier och av befolkningen i en folkomröstning som, om allt går väl, ska kunna hållas före årets slut.

Författningsarbetet leds av det zimbabwiska parlamentet, där ett utskott som ska leda processen har satts upp. Sverige och andra givare planerar för internationellt finansiellt stöd. Civilsamhällets organisationer kommer att arbeta parallellt för att informera allmänheten, föra fram deras synpunkter, hålla tummen i ögat på politikerna och driva på för en demokratisk process.

-  Vad folk i allmänhet mest intresserar sig för är de grundläggande rättighetsfrågorna, menar Sithokozile Thabethe. De vill ha tillgång till skolor, mat och säkerhet. De vill känna sig trygga, ha möjlighet till sjukvård och ha rätt att äga sin jord. Idag känner folk inte fullt ut till sina rättigheter eller vilka rättigheter de saknar. Hur det politiska systemet ska se ut har de en vagare uppfattning om. Den frågan är viktig att diskutera eftersom det är presidentens mycket stora makt som bidragit till landets diktatoriska styre.

Kvinnor diskrimineras

En mycket stor grupp som inte har fulla rättigheter är Zimbabwes kvinnor. Diskrimineringen måste nu få ett slut, menar Netsai Mushonga på nätverksorganisationen Women’s Coalition.

- Vid den första författningskonferensen 1978, när britterna diskuterade med gerillan så var den enda närvarande kvinnan hon som lagade maten!

 Zimbabwes författning, liksom den moderna och särskilt den traditionella lagen, diskriminerar på olika sätt kvinnorna, förklarar hon. Mannen erkänns som familjens överhuvud. Kvinnan har inte samma rätt till barnen. Kvinnans arvsrätt erkänns ofta inte. Och enligt traditionen har mannen rätt att ”disciplinera” kvinnan, vilket gör det svårt att anmäla våld inom hemmet.

Women’s Coalition och alla dess medlemsorganisationer tänker nu stenhårt kräva kvinnans fullständiga jämställdhet i författningen. Man har engagerat parlamentets kvinnliga medlemmar och tänker se till så att kvinnornas röst hörs klart och tydligt.

Women’s Coalition propagerar också för ett proportionellt valsystem istället för majoritetsval. Det finns ett klart positivt samband mellan ett proportionellt system och kvinnors representation i valda församlingar.

Rädsla och förhoppning

Det är med rädsla och förhoppning Zimbabwes folk har mött det nya året. Längtan efter frihet och arbete är enorm efter tio års lidande. Många fruktar att våldet kommer tillbaka när de gamla makthavarna ser sin makt rasa. Andra tror att tiden nu är inne för en ordnad återgång till demokrati. Mycket kommer att bero av omvärldens engagemang och framför allt påtryckningar från Zimbabwes grannländer, och då främst Sydafrika.

Sverige kanaliserar sedan många år bistånd till Legal Resources Foundation och har inlett ett omfattande stöd till Women’s Coalition. Sverige stödjer även andra organisationer i civilsamhället i deras arbete för en ny demokratisk författning.


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />