Resultatexempel

Ledarskapsutbildning för kvinnliga politiker

Uppdaterad: 12 augusti 2016

I Zimbabwe är kvinnor gravt underrepresenterade i politiken. Annanciatah Mazikana är en av 24 kvinnliga politiker som fått ledarskapsträning inom Sidastödda programmet Local leaders – capacitating women in Zimbabwe. Programmet syftar till att öka kvinnors deltagande i landets politik och stärka kapaciteten hos valda kvinnliga politiker.

Annanciatah sitter i sin trädgård, bredvid familjens jordbruk i Mazowe norr om Zimbabwes huvudstad Harare. Hon kommer mycket väl ihåg när hon fick beskedet om att ha blivit utvald bland 23 andra kvinnor att delta i en ledarskapsutbildning för kvinnliga lokalpolitiker. Hon är tacksam för möjligheten att få dela erfarenheter och få perspektiv på sin roll som kommunalpolitiker i sitt område.

– Om fler kvinnliga ledare kunde få en liknande utbildning skulle vi gå långt som nation, säger Annanciatah Mazikana.  

Ledarskapsutbildningen arrangerades av centret International Center for Local Democracy (ICLD) för att stärka kvinnliga politikers roll i lokalpolitiken och öka kvinnors engagemang för och deltagande i Zimbabwes politik, där kvinnor är underrepresenterade. Före utbildningen fick Annanciatah kämpa för att hävda sig i den politiska diskussionen. Känslan av att inte vara respekterad som ledare för sin valkrets skapade osäkerhet och hon kunde inte vara den förebild för andra kvinnor som hon ville vara.

– ICLD utbildade oss i hur vi kan sätta stopp för förtrycket mot kvinnor och stå upp mot männen på ett sätt som inte förolämpar dem. Vi fick veta hur vi skulle få respekt för vår roll. Vi lärde oss använda olika tekniker som fungerar i praktiken, säger Annanciatah.

Utbildningen gav verktyg att påverka

Sedan Annanciatah gav sig in i politiken har hon velat skapa förändring i sin omgivning. Genom ICLD-programmet har Annanciatah fått stärkt självförtroende och kan vara en mer empatisk ledare. Hon säger själv att hennes tidigare ledarstil var för egoistisk, men att hon nu lärt sig att lyssna, blivit tryggare i sin roll, blivit mer förtroendeingivande och blivit bättre på att leda andra.

– Förändring startar med den egna personen. Först när du förändrat dig själv kan du förändra andra, säger Annanciatah.

Nu kan hon använda sin nyvunna makt till att bland annat gå runt i byarna i området och uppmuntra och motivera föräldrar till barn som inte går i skolan att se till att deras döttrar får utbildning. Barnäktenskap är vanligt förekommande i Zimbabwe, vilket leder till att flickor tvingas sluta skolan i tidig ålder. Ofta har barnen långt till skolorna, och det långa avståndet gör att föräldrar hellre sänder sina söner till skolan eftersom vägen kan vara för farlig att gå för flickorna.

När Annanciatah valdes till politiker tog hon initiativ att öppna en högstadieskola i sitt område på landsbygden samt till att bygga ut klassrum till den överfulla låg- och mellanstadieskola som ligger intill. Detta gav barnen på landsbygden tillgång till skolgång närmre byarna där de bor.

Den svåra ekonomiska situationen i landet har gjort att tillgången till både skolgång och sjukvård försämrats. Nästa projekt som Annanciatahs driver är att renovera en gammal farm för att göra om den till läkarmottagning som saknats på orten tidigare. Den kommer ge människorna i området närmare till vård.

Alla tjänar på ett jämställt samhälle

Annanciatah Mazikana önskar att många fler kvinnor ska kunna utbilda sig och bli en förebild för andra kvinnor som hon upplever att hon själv blivit.

Annanciatah säger att inte så mycket har hänt med jämställdheten i landet, det är dags att kvinnor blir jämlika. I sin roll har hon fått nya befogenheter:

– I min kommun kan jag budgetera insatser för kvinnor.

Annanciatah vill vara en av dem som sitter i parlamentet i framtiden och gör ökad jämställdhet möjlig.

- Även männen har fördelar av det, säger Annanciatah Mazikana.

Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />