Zimbabwe

Uppdaterad: 25 januari 2016

Officiellt namn: Republiken Zimbabwe/Republic of Zimbabwe
Huvudstad med antal invånare: Harare, cirka 1 560 000 invånare (2015)
Antal invånare: 14 599 325 (2014)
Yta: 390 757 km²
Statsskick: republik, enhetsstat
Statschef: president Robert Mugabe
Folkgrupper: shona ca 70-80 %, ndebele ca 15-20 %, små
minoriteter av andra bantufolk, européer samt asiater
Språk: engelska, shona och ndebele är officiella språk
Religion: kristna 60-85 % (fler protestanter än katoliker),
därutöver anhängare av traditionella afrikanska
religioner, islam
Viktigaste exportvaror: tobak, bomull, guld, platina, stål och
järnlegeringar
Medlemskap i internationella organisationer: FN, WTO, AU, IMF; SADC, COMESA
BNP per invånare: 936 US dollar (2014)
Biståndets andel av BNI: * 5,8 % (2014)
Världsbankens landkategori: Låginkomst
Förväntad livslängd: 60 (2013)
Spädbarnsdödlighet: 47 av tusen födda (2015)
Läs- och skrivkunnighet: 96 % (2012)
Andel av landsbygdsbefolkningen
med tillgång till rent vatten:
67 % (2015)
Andel hiv-smittade (bland invånare i åldern 15-49 år): 16,7 % (2015)
Tillgång till telefon
(mobiltelefonabonnemang per 100 invånare):
81 (2014)
Korruptionsrankning: 150 av 167 (2015)
HDI-rankning: 155 av 188 (2015)

* Bruttonationalinkomsten (BNI) anger det totala värdet av varor och tjänster producerade inom ett land samt dess inkomster i form av till exempel räntor och lån från andra länder. Statistiken omfattar inte alla länder utan endast de som finns med i DACs lista över mottagarländer. Den täcker inte heller till exempel privat bistånd. The Development Assistance Committee, DAC är en del av OECD där 24 länder ingår, bland annat de nordiska länderna, Storbritannien, USA, Frankrike och Tyskland.

Uppgifterna har tagits fram i samarbete med Utrikespolitiska Institutet 


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän