Två kvinnor pumpar vatten från en kran på landsbygden i Zimbabwe.

Fotograf Wonder Jekemu / Embassy of Sweden in ZImbabwe

Samarbetet i Zimbabwe

På landsbygden i Zimbabwe, där traditionella jämnställdhetsmönster är starkare, marginaliseras ofta kvinnor. Genom lokala partners hjälper Sida till att säkra kvinnors tillgång till sociala tjänster– som vatten & sanitet, planteringsstöd och liknande.

Radioinspelning på FOJO Media institute.

Fotograf FOJO media institute

Samarbetet i Zimbabwe

Zimbabwe brukade ha en av de mest polariserade och fientliga mediemiljöerna i världen. Trots förbättringar fortsätter Sida att stödja FOJO Media Institutet för att stärka alternativa röster genom stöd till lokala radiostationer och yttrandefrihetsorganisationer.