Lök till försäljning på lokal marknad.

Exildah är 24 år och en av många kvinnor som med stöd av lantbruksutvecklingsprogrammet tagit sig ur fattigdom och påtagligt förbättrat sitt liv.

Foto: Curt Carnemark/World Bank

Resultatexempel

Fattig småbrukare blev driftig egenföretagare

Uppdaterad: 8 augusti 2014

Exildah Mwambazi från en fattig småbrukarfamilj i Mbaladistriktet i Zambia är idag en driftig egenföretagare med självförtroende och framtidstro. Hon fick stöd av ett Sidafinansierat program för lantbruksutveckling, med jämställdhet som ett viktigt mål.

Bygga ett eget hus, skaffa kycklingar och utöka lök- och tomatodlingarna ingår i Exildahs framtidsplaner. Snart kan hon också avsluta sin skolgång. Som äldsta dotter var hon tvungen att ge upp studierna för att ta hand om småsyskonen.

Exildah är 24 år och en av många kvinnor som med stöd av lantbruksutvecklingsprogrammet Agriculture Support Programme, ASP, tagit sig ur fattigdom och påtagligt förbättrat sitt liv. Programmet som startade 2003 och avslutades 2008 har hjälpt fattiga zambiska småbrukare, både män och kvinnor, att utvecklas till medvetna egenföretagare med kontroll över sina liv. 

Deltagarna har bland annat fått lära sig att göra affärsplaner och marknadsanalyser. Här handlar det om hur man tar reda på vilka grödor som efterfrågas, marknadspriset i regionen, vilka odlingsmetoder som är mest effektiva och så vidare. Totalt har 44000 hushåll deltagit i ASP-aktiviteter.

Ökat självförtroende bland kvinnorna

I en rapport som publicerades i samband med att programmet avslutades 2008 konstateras att ASP-programmet har haft mycket positiva effekter när det gäller jämställdheten. Bland annat har kvinnorna bättre kontroll över hushållsinkomsterna än tidigare, män och kvinnor delar på arbetet mer och kvinnornas självförtroende har ökat.   

Att programmet vände sig till hushållen, och därmed både kvinnorna och männen, ses som en framgångsfaktor när det gäller jämställdheten. Samarbetet för att utveckla familjens jordbruk till ett effektivt småföretag stärkte och utvecklade kvinnorna och förbättrade relationen till männen. En lärdom under senare år är att jämställdhetsinsatser för att bli långsiktigt hållbara bör involvera även männen.


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />